Vestens unnfallenhet

Litt for lenge har vi trodd at den russiske ledelsen til syvende og sist deler vårt mål om demokrati, selvråderett, og at uenigheter løses gjennom forhandlinger.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg