Vi ønsker idrettsbyråden på banen!

Hva driver Bergen kommune med i Fyllingsdalen Idrettshall?

TRENGER ET BREDERE TILBUD: Vi ønsker idrettsbyråd Pål Hofstad Thorsen på banen. Skal man «satse bredde» må man også gi et reelt tilbud over tid til isidrettene, bordtennis og kampsport i bydelen. SIV DOLMEN

Debattinnlegg

  • Roy Gunnar Blommedal
  • Hans-Erik Johansson

Det var en gledens dag 27. mars 2017 for alle som har stått på for Kulturhus i Fyllingsdalen i en lang årrekke. Vi som representerer mindre idretter som bordtennis og kickboksing, og som har vært med i en prosess om egnede lokaler for småidretter sier gratulerer til Per Kragseth og medspillere.

Vi har sittet sammen med dem i et utvalg om felles lokaler siden 2013 og nå er kulturen på plass. I BTs artikkel er det avklart at «Alle tidligere vedtak om å bygge et felles kultur- og idrettsbygg er lagt innerst i skrivebordsskuffen». Vi sitter nå igjen med ingenting, og det er rett og slett fortvilende. Som vi viser hadde vi vedtatte prosjekter om tilbygg til Idrettshallen innen kulturhusplanene kom på banen

I disse dager løper flinke håndverkere rundt i og utenfor Fyllingsdalen idrettshall og «pynter på fasaden» på hallen som var ny i 1979. Mye godt arbeid blir gjort med ny panel på utsiden, rehabiliterte toaletter og nytt gulv i gangene til garderobene. Dette er sårt tiltrengt arbeid, nå når «noen» har bestemt at der ikke blir kombinasjonsbygg for kultur og idrett på samme tomt.

Kostnaden for dette vedlikeholdsarbeidet vil være betydelig. Men vi får ikke noen nye kvadratmeter til aktivitet i bygget med tilbygg som har vært tanken fra flere interessenter fra slutten av 90-tallet. Fortsatt er styrkerommet like lite som i 1979 på tross av endret behov som den videregående skolen har i kompetansemålene for sin kroppsøving. Fylket, som har ansvaret for disse kompetansemålene og behov for utbedringer, leier plass i hallen på dagtid av kommunen.

I 2012 fikk man endelig en bevilgning i bystyrets økonomiplan på 32 millioner for tilbygg av idrettshallen. Lokaliteter for kampsport, bordtennis og elementer av FYSAK skulle bidra til å gi Fyllingsdalen et mer allsidig idrettstilbud enn de tradisjonelle lagidrettene. Planene stoppet opp i 2013 da daværende idrettsbyråd Gunnar Bakke kom med ideen om et kombinasjonsbygg for idrett og kultur.

Involverte idrettslag fra kickboksing og bordtennis var frustrert, men sluttet seg til de store planene og bidro aktivt i samarbeidsutvalget for idrett og kultur under myndig ledelse av Per Kragseth.

Les også

Pål Hafstad Thorsen: Vår plan for idrettsbyen Bergen

Det skal nevnes at ikke alle brukere av hallen (håndball og basket) var like entusiastiske da de stort sett var fornøyd med hallen som den var.
Når det på tross av en meget god arbeidsprosess i Fyllingsdalens samarbeidsutvalg ikke ble gjennomslag i høstens budsjettprosesser, koker det meste bort i kålen av planer. Hvor er det blitt av de 32 mill som ble bevilget til tilbygg av idrettshallen i 2012?

Vi småidretter har deltatt i alle høringer om idrettsplaner siden 90-tallet sånn at behovet for lokaler er vel dokumentert for idrettspolitikerne. Sist deltok vi på idrettens høring om idrettsplanen i oktober 2016 uten at byråden var tilstede. Her kom vi tilbake til de opprinnelige planene fra 2012 uten at dette viste seg på noen måte i budsjettet for 2017 og økonomiplanen.

Les også

Gavepakke til Fyllingsdalen teater

Vi ønsker idrettsbyråd Pål Hofstad Thorsen på banen! Skal man satse på bredde, må man også gi et reelt tilbud over tid til for eksempel isidrettene, bordtennis og kampsport i bydelen. Det er tross alt ikke de store investeringer som skal til for å få til et betydelig bredere tilbud i Dalen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg