Nye ovner er tryggere ovner

Gamle ovner står for hele 76 prosent av skorsteinsbranner de siste fem årene.

Publisert:

BRANNSJEFEN ADVARER: Ovner fra før 1940 er bevaringsverdige, og det må vi ta inn over oss. Men jeg vil, av hensyn til brannsikkerheten, fraråde å bruke dem til oppvarming, skriver Johnny Breivik, brannsjef i Bergen brannvesen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Johnny Breivik
Brannsjef - Bergen brannvesen

«Gamle ovner» eller kulturskatter? Dette spørsmålet stiller daglig leder Gørild Nordtveit i fortidsminneforeningen Hordaland i et debattinnlegg i 23. februar. Som en av initiativtakerne til å skrote «gamle ovner», ønsker jeg å svare. Jeg vil prøve med både miljø- og kulturbriller på, men fremst i tankene har jeg brannvern. Utskiftning til nye ovner gir nemlig ikke bare miljøgevinst, men også sikrere og tryggere ovner. I plan- og bygningsloven er det krav til dokumentasjon av alle nye byggevareprodukter, og et dokumentert ildsted er både sikkerhets- og miljøtestet.

Kartlegging av skorsteinsbranner de siste fem årene viser at gamle ovner står for hele 76 prosent av disse. Det er også behov for hyppigere feiing av skorsteiner som ikke er knyttet til rentbrennende ovner. Utskiftning vil dermed gi mer effektiv ressursbruk. Men når det er sagt er jeg er enda mer opptatt av sikre og trygge vedovner.

Vedfyring som oppvarmingskilde er økende. De gamle ovnene forbruker opp til dobbelt så mye ved for å oppnå samme effekt som nye ovner. Dette betyr at man halverer utslippet bare ved å skifte ut ildstedet.

Les også

Datofyring fra neste uke?

Jeg har ingen tester å vise til med hensyn til utslipp fra vedovner produsert før 1940, det finnes sikkert. Imidlertid er det enighet i bransjen om at ovner produsert før 1940 var mer effektive enn ovner produsert i perioden 1945 til 1997. Utfordringen med alle disse ovnene er at de ikke har noen dokumentasjon på sikkerhet, ei heller på miljø.

Ovner fra før 1940 er bevaringsverdige, og det må vi ta inn over oss. Men jeg vil, av hensyn til brannsikkerheten, fraråde å bruke dem til oppvarming. Tidligere vrakpantordninger har løst dette på en god måte, der man har fått anledning til å motta vrakpant idet det bevaringsverdige ildstedet er blitt stående plombert og sikret mot bruk. Detaljer om den nye vrakpantordningen er etter det jeg kjenner til ennå ikke avklart, men en slik løsning bør videreføres også denne gangen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg