Brukeren må først

Her er fire tiltak for å gi tillitsreformen i hjemmetjenestene innhold.

Publisert: Publisert:

LYDHØR: Som politiker har jeg fått flere tilbakemeldinger fra ansatte på at kommunen i for liten grad er lydhør for innspill om hvordan ting kan gjøres bedre, skriver Jana Midelfart Hoff. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Jana Midelfart Hoff
Helsepolitiker (H) og lege

Tillit oppstår ikke fra intet. Dette gjelder også byrådets nylig utropte «tillitsreform» innenfor hjemmetjenestene. Den skal iverksettes fra januar 2018, merkelig nok først midlertidig, så permanent. Hvordan tilliten skal manifestere seg, henger ennå i løse luften.

Byrådet referer ofte til Danmark når det snakkes om «tillitsreform». Men man hadde ikke trengt å dra så langt. Byrådet kunne snakket med Per Bleikelia, tidligere direktør på Ringerike sykehus som klarte det kunststykke at han både var likt av pasienter og ansatte, mens han holdt budsjettene.

Jana Midelfart Hoff. Foto: Jan M. Lillebø

Noe av det første Bleikelia gjorde som direktør, var å fastslå at sykehuset var organisert som en pyramide, med direktøren på topp og pasientene nederst. Deretter snudde han pyramiden opp ned, slik at pasientene kom øverst. Seg selv ga han tittelen «tilrettelegger». Den eksisterende ledergruppen ble markant krympet, og ansvar ble ført over til nøkkelpersoner i driften.

Som politiker har jeg fått flere tilbakemeldinger fra ansatte på at kommunen i for liten grad er lydhør for innspill om hvordan ting kan gjøres bedre. Ofte er det for mange lag med ledelse man må igjennom, før man når frem.

Les også

– Jeg har mange ganger tenkt; orker jeg dette en dag til, sier hjemmesykepleier Katarina Kongsgården.

Ringerike sykehus er en del av spesialisthelsetjenesten, men det Bleikelia har fått til, er også gyldig for en kommunes omsorgstjenester – også i Bergen.

Her er fire tiltak for at tillitsreformen i hjemmetjenestene skal lykkes – innenfor de økonomiske rammene:

1) Dagens kommunale pyramide må snus. Brukeren må øverst, administrasjon kuttes, og stillinger tilbakeføres til drift.

2) Stillinger med administrativt innhold bør flyttes ut til driftsenhetene. Vurdering av hjelpebehov og utføring av hjelp må være samlokalisert.

3) Fagfolk bør gis mer autoritet og ansvar, og heller ha en stillingsbrøk avsatt til ledelsesoppgaver, fremfor å være frikoblet helt fra driften.

4) Prosjekter innenfor fagutvikling og forskning bør utgå ifra fagmiljø og driftsenheter, i mindre grad fra sentraladministrasjon og etat.

En reform uten innhold er ingen reform, men ønsketenkning. Byrådet bør så raskt som mulig konkretisere reformen. Skal den lykkes, må det innebære at organisasjonen også endres. Pyramiden må snus opp ned, der det viktigste er møtet mellom den som gir og den som får omsorg.

Svikter man her, står reformen i fare for å bli et skikkelig mageplask.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg