• VIL HA INNSPEL: Eg vil understreke at formålet med å innføre ein lik fastprisperiode for nye bøker sjølvsagt ikkje er at bøkene skal bli dyrare, men å få ei ordning med meir likebehandling som er meir føreseieleg for forfattarane, skriv kulturminister Trine Skei Grande (V). FOTO: Tore Meek, Scanpix

Forlenga bokavtale er fornuftig

Eg tenkjer først og fremst på boklesarane og forfattarane.