Riktig palme fanger CO₂

Palmeolje fra Colombia kan redusere klimautslipp og hindre ørkendannelser.

Publisert:

FRED: Etter at fredsavtalen med Farc-geriljaen kom på plass, har det blitt attraktivt å investere i Altillanura-regionen i Colombia, skriver Henrik Wiig. Foto: JAIME SALDARRIAGA, REUTERS

Debattinnlegg

Henrik Wiig
Forsker ved OsloMet og daglig leder i C2Biotrade

Finnes det god palmeolje? Ja, hvis den er plantet på degradert beite på den naturlig treløse savannen Altillanura i Colombia.

Da vil utslipp av klimagasser reduseres med 134 prosent sammenlignet med fossilt brensel.

Likevel unnslår Regnskogfondet å nevne at det faktisk finnes bærekraftig palmeolje i en rapport Bergens Tidende ukritisk refererte til 23. januar.

Rapporten, som ikke engang omtaler mulighetene i Colombia, inngår i en sivilsamfunnskampanje for å overtale EU til å forby all bruk av palme. Rapporten gir ingen logisk holdbar forklaring på hvorfor de ikke skiller mellom godt og dårlig palme.

Les også

Alle miljøorganisasjone skeptiske til biodrivstoff - bortsett fra én

Den enorme Altillanura-regionen er ideell for palme, med mye varme, store nedbørsmengder og åpne sletter. Regnskogen vokser kun i et 50-metersbelte langs elvene. Fredsavtalen med Farc-geriljaen gjør at staten endelig er villig til å investere i infrastruktur, og opprettholde lov og orden.

De norske industrialistene Kristian og Ole Martin Siem høster nå palme fra et prøveprosjekt i Altillanura og planlegger leveranse av 250.000 tonn palmeolje for biodiesel til Norden.

Altillanura kan potensielt dekke Europas samlede behov på 20 millioner tonn palmeolje ved å dyrke opp 60 prosent av den egnede jorden i området. Palme er seks ganger mer produktiv enn den norske konkurrenten raps.

Lav pris gjør varen akseptabel for store velgergrupper som ellers kan bli fristet til å stemme mot det grønne skiftet.

Les også

Ny rapport: Økt bruk av biodrivstoff kan føre til avskoging på størrelse med Nederland

Palme binder CO2 før det produseres biodiesel. Biodiesel fra norsk skog vil i motsetning umiddelbart øke CO2-utslippene siden en naturlig forråtnelsesprosess av kvist og greiner tar 30–50 år.

Også i Colombia er klimaeffektene positive. Palmene beskytter bedre mot erosjon enn beite, og skaper regn som hindrer tørke og temperaturøkning. Klimamodeller viser inntil seks grader økning i løpet av dette århundret i deler av Latin-Amerika.

Beplantning er den beste tilpasningen for å hindre forørkning.

Matproduksjonen i Altillanura er minimal. Biodieselindustrien vil i praksis finansiere ny infrastruktur i et land med slunken statskasse, og dermed åpne regionen også for andre matprodusenter.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg