Flere leiligheter er ikke mangfold

Vi trenger ikke flere leiligheter til eldre og studenter.

MANGFOLDIG BY: Knutepunktsfortettingen som pågår i Bergen gjør at det bygges mange nye leiligheter for studenter og eldre, men få for familier, mener innsenderen. Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Erik Greve-Isdahl
Eikåsen velforening, Paradis

Da byrådet før jul var på turné i Bergens bydeler, sa en fremoverlent byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti (Ap), at «vi skal ha en by med mangfold».

Dette er også godt dokumentert i kommuneplanens arealdel. Ifølge deres egen definisjon skal Bergen «tilby gode boliger i varierte bomiljø».

Flere flyttet fra enn til Bergen i 2016, ifølge SSB. Det samme gjelder sannsynligvis også 2017. Vi er blitt færre beboere, og er langt unna byrådets stipulerte 30.000 nye innbyggere innen de neste 12 årene.

På tross av dette utvider byrådet fortettingssonene rundt kollektive knutepunkter.

Les også

«En radikal tanke til byens politikere: Bygg store enheter!»

Vi nordmenn har godt av å være litt mer åpne og omtenksomme overfor våre naboer og medborgere. Vi kan heller ikke ta skade av fortetting i en by som Bergen med så mye grøntareal. Men skal vi få til mangfold, må byrådet sette direkte og strengere krav til formålet ved en utvikling av en tomt eller et prosjekt, og ikke bare sette ned utnyttelsesgrad.

Om ikke dette skjer, vil de som bor i sonene rundt knutepunkter få aggressive utbyggere på døren, som kun tenker bunnlinje og antall enheter. Det vil bety flere og enda høyere leilighetsbygg, til en utbygger som ofte sitter igjen med 20-30 prosent avkastning fra sine prosjekter.

Et raskt søk på Finn.no viser at det i hele Bergen kun er 177 leiligheter med tre eller flere soverom, som virker tilpasset familier.

Vi trenger ikke flere leiligheter til eldre og midlertidige studenter. Vi trenger flere småhus, rekkehus, tomannsboliger og eneboliger. Det vil skape mangfold og gi liv til nærområder.

Skal vi bygge en by, må det tenkes helhetlig, slik at alle får tilgang til å benytte seg av flere alternativer og goder lokalt.

Rettelse: I en tidligere versjon sto det «byrådets stipulerte 300.000 nye innbyggere innen de neste 12 årene». Det er nå rettet til det langt mer sannsynlige tallet 30.000. - Redaksjonen

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg