Kunststudenter har ikke råd til å utforske forskjellige materialer

DEBATT: Vi får rett og slett ikke fullt utbytte av utdanningen vår.

TRANG ØKONOMI: Som kunststudent er man så å si tvunget til å skaffe seg en deltidsjobb, skriver Nilia Elise Hersdal, her foran Fakultet for kunst, musikk og design. Rune Sævig

Nilia Elise Hersdal
Student ved fakultet for kunst, musikk og design, UiB

Som kunststudent befinner jeg meg i en økonomisk knipe. Studerer du kunst, får du på lik linje med alle andre studenter stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Det man som kunststudent derimot ikke får, er ekstra stipend til materialer som faktisk trengs for å lage kunsten. Og materialstøtte fra skolen kan man se langt etter.

Det er et stort problem. Når jeg har hatt større prosjekter, har jeg måttet legge dem fra meg fordi jeg ikke kan søke om materialpenger. Dette er med på å gjøre det enda vanskeligere for unge å slippe til i en verden som hovedsakelig består av middelaldrende sjeler. Det tar lang tid å bygge seg opp i kunstverdenen, og da hjelper det ikke at vi unge blir ekskludert fra slike muligheter.

Les også

Kunsten til Daniel Mariblanca har fått bergensere til å gråte

I dag blir du diskvalifisert fra å søke om støtte fra Kulturrådet ettersom de ikke gir pengestøtte til «Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, [ ...]. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning» (Kulturrådet).

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) gir kun penger til masterstudenter, og det er bare fire utdanningsinstitusjoner i landet som er på listen. Heller ikke Trafo, som støtter unge kunstnere frem til de er 22 år, er et alternativ. «Prosjekter som er en del av egen utdanning, støttes ikke», står det på hjemmesiden deres.

Jeg har inntrykk av at kunstforeningene som gir prosjektstøtte, tror at skolen finansierer materiale og alt annet man trenger. Dette stemmer altså ikke. De eneste materialene du får av skolen, er dem man bruker i obligatoriske kurs (enkelte skoler sliter også med å følge opp kravet om å utføre slike kurs for elevene). Alle egne prosjekter og alt arbeid som gjøres på skolen, er du selv ansvarlig for å finansiere.

Dette krever at man i tillegg til å være 100 prosent student, så å si er tvunget til å skaffe seg en deltidsjobb. Kunstneryrket er ikke en åtte til fire-jobb, og for oss kunststudenter som tilbringer kvelder og helger på skolen, er en deltidsjobb ved siden av svært vanskelig.

Ikke å ha økonomisk mulighet til å utforske forskjellige materialer, er begrensende for kunststudenter. Vi får rett og slett ikke fullt utbytte av utdanningen vår. Vi ønsker og trenger derfor at noe må skje for å bedre dette.

Jeg håper de som deler ut stipend- og prosjektstøtte forsøker å finne en løsning på begrensningene, som fratar oss studenter muligheten til å utforske og utfolde oss som fremtidige kunstnere.

Ledelsen ved fakultetet har valgt å ikke kommentere dette innlegget.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg