Studenter bør ikke kunne klage uten å oppgi grunn

Selvfølgelig må studentene ha klagerett på karakterer, men kravet må være at klagen begrunnes faglig.

FOR LETT Å KLAGE: Klager du på flyreiser, må du begrunne klagen. Sånn burde det vært med eksamenskarakterer også, skriver innsenderen.

Marie Havnen (arkiv)
  • Kai A. Olsen
    Professor i informatikk, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og OsloMet

Før sommeren vedtok Stortinget endringer i universitets- og høyskoleloven. De trer i kraft fra og med studiestart i år. Med dette får studentene utvidede rettigheter til å klage på karakteren, blant annet individuell klagerett på gruppeeksamen.

Dette bare forsterker et allerede kostbart byråkrati rundt karaktersetting. I tillegg til direkte kostnader og unødvendig tidsbruk fører systemet på ingen måte til riktigere bedømming.

Vanligvis vil klagenemndene ikke være like gode som faglæreren til å gi en riktig karakter. Der faglærer vurderer alle studentene, ser klagenemnden bare på én.

Kanskje oppdaget faglærer at eksamen ble for vanskelig, og ender opp med å justere de endelige karakterene. Den som gjorde det best, fikk da B istedenfor C. Studenten, som kanskje er vant med å få en A, klager. Klagenemnden ser på besvarelsen og gir en D – de ser ikke hva resten av gruppen har presentert. Vi oppnår da at den som gjorde det best i kullet, får dårligere karakter enn mange andre.

VERDIFULL ERFARING: En må kjempe for å få rettferdighet. Det kan elever og studenter like godt lære med en gang, skriver Kai A. Olsen.

Selvfølgelig må studentene ha klagerett, men kravet må være at den gis en faglig begrunnelse. Slik er det jo ellers. Møter en i retten uten argumenter, vil en jo høyst sannsynlig ikke få medhold. Vil du ha støtte fra Nav, må du argumentere for det. Klager du på flyreiser eller et annet kjøp, må du også argumentere for å få medhold.

Men slik er det ikke innen undervisning. Her er det tilstrekkelig å sende inn en ubegrunnet klage. Vi har altså et system som på ingen måte forbereder studentene på hva de vil møte ute i den virkelige verden.

Med en begrunnet klage vil studenten ha langt bedre mulighet til å fremme sin sak, istedenfor å overlate det hele til en mer eller mindre tilfeldig dom fra en kommisjon. Her kan en vise til oppgaveteksten, til egen besvarelse og til hva litteraturen sier. Faglærer vil i tillegg komme med sin vurdering. Da har kommisjonen et godt grunnlag for å komme frem til en mer rettferdig karakter.

En slik ordning vil også fjerne de fleste unødvendige klagene. I dag er det slik at de som får en F, kan klage uten kostnad og risiko. I verste fall opprettholdes karakteren stryk, i beste fall får de en bedre karakter.

Siden det vil være mer arbeidskrevende å sende inn en begrunnet klage, vil en sannsynligvis stort sett bare få klager fra dem som har gode argumenter. Et slikt system vil i tillegg gi læreeffekter, både for studentene og faglærerne. Det er slik verden er innrettet.

Rettferdigheten kommer ikke seilende på en fjøl. En må kjempe for å få rettferdighet. Det kan elever og studenter like godt lære med en gang.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg