Vi forstår at det kan være vanskelig

Om Nav tar kontakt for å få opplysninger fra en sykmeldt, kan det være for å kunne gi bedre oppfølging.

SØKE SELV: De som har gått ut sykepengeperioden, må selv søke om AAP. Legen kan ikke søke på vegne av en bruker, skriver Nav-direktør. NTB Scanpix

Linni Tiller
Fungerende arbeids- og tjenestedirektør, NAV

Hege Rekdal skrev 14. juli om sin opplevelse av å søke på arbeidsavklaringspenger (AAP). Hun undrer seg over hvorfor Nav kontaktet henne istedenfor legen med spørsmål om diagnose, og om hun fortsatt var sykmeldt.

Hun spør også om hvorfor hun måtte sende inn meldekort mens hun ventet på å få behandlet søknaden om AAP.

Ettersom vi ikke er fritatt fra taushetsplikten i saken, kan vi ikke kommentere den. Vi vil likevel svare generelt.

Om Nav tar kontakt for å få opplysninger fra en bruker, kan det være for å kunne gi bedre oppfølging eller skaffe flere opplysninger til saksbehandlingen. Hva som er tilfelle i denne brukersaken, kommer ikke tydelig frem. Det er uansett slik at de som har gått ut sykepengeperioden, selv må søke om AAP. Legen kan ikke søke på vegne av en bruker.

I tillegg er det slik at personer som søker om AAP og som skal tilbake til sin tidligere arbeidsgiver etter friskmelding, må registrere seg som arbeidssøker og sende meldekort hver 14. dag. Årsaken til dette er at vi trenger meldekortet før vi kan betale ut penger.

Vi forstår at det kan være vanskelig og krevende når man er syk å forholde seg til krav som stilles og dokumentasjon som må skaffes for at vi skal kunne behandle en søknad.

Vi jobber hele tiden for å bli bedre. Blant annet har vi nylig forbedret informasjonsflyten mellom legen og Nav. Det er bra. Da sparer i mange tilfeller både vi og brukerne våre tid og saksbehandlingen går raskere.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg