Innsatte vil ikke ha det bedre i psykiatrien

Vi trenger egne psykiatriske avdelinger innenfor fengselet, tilrettelagt for psykisk syke kriminelle.

ISOLASJON: En glattcelle i fengsel skiller seg ikke vesentlig fra en glattcelle i en lukket psykiatrisk avdeling, verken med hensyn til utforming eller funksjon, skriver innsender. Eirik Brekke

Nina Andreassen
Hjelpepleier

I BT Magasinet 24. mars kan vi lese om en mann i Bergen fengsel som i løpet av tre siste år har sittet over 1700 timer på glattcelle.

Fagfolkene i Kriminalomsorgen hevder at bruken av isolat i fengselet overfor psykisk syke kriminelle er å definere som tortur. Dette bruker de videre som argument for at mannen burde vært i en psykiatrisk avdeling.

Hva er det som får Kriminalomsorgen til å tro at han ville hatt det så mye bedre i en lukket psykiatrisk avdeling?

Kriminalomsorgen beskriver mannen som psykisk ustabil, og til tider psykotisk. De hevder videre at mannen selv ikke styrer sin voldelige og utagerende atferd.

Det er dermed grunn til å anta at mannen også som pasient ved en psykiatrisk avdeling vil utvise denne type utagering, og derfor høyst sannsynlig ville havnet på isolat også der.

Les også

Ekspert: Bruk av «venteceller» i fengselet er skjult tvang

En glattcelle i fengsel, også omtalt som sikkerhetsrom, skiller seg ikke vesentlig fra en glattcelle i en lukket psykiatrisk avdeling (skjermingsrom), verken med hensyn til utforming eller funksjon. Begge steder er isolatet umøblert, med unntak av en madrass. Begge steder er vedkommende avskåret fra kontakt med øvrige pasienter eller innsatte, og personale. Begge steder føres tilsynet med vedkommende gjennom ett kikkhull i døren.

Forskjellen er at terskelen for bruk av isolat, ut fra reportasjen å dømme, er høyere i fengselet enn i en lukket psykiatrisk avdeling.

Dessuten er varigheten av vedtak om isolat på en psykiatrisk avdeling vesentlig høyere enn i Bergen fengsel. Det er ikke uvanlig med vedtak av 14 dagers varighet, tilsvarende 336 sammenhengende timer, mot maksimum seks døgn i Bergen fengsel.

Les også

Sivilombudsmannen: Svært bekymret for isolasjonspraksis i norske fengsler

BEDRE I FENGSEL: Ut fra reportasjen å dømme, er terskelen for bruk av isolat høyere i fengselet enn i en lukket psykiatrisk avdeling, skriver innsender. Eirik Brekke

Av reportasjen går det frem at Kriminalomsorgen tilsynelatende har personalressurser til å ha samtaler med mannen, samt økonomiske ressurser som gjør det mulig med individuell oppfølging av mannen ved innleie av musikkterapeut.

Virkeligheten ved en lukket psykiatrisk avdeling er en hverdag preget av knapphet i personal og ressurser, hvilket betyr at en ikke makter individuell oppfølging av pasienter. Utover administrering av medisiner, blir pasientene derfor stort sett overlatt til seg selv. En har absolutt ikke økonomi til innleie av for eksempel en musikkterapeut, slik som i Bergen fengsel.

Les også

«I teorien fører Norge en human kriminalpolitikk. I praksis stenges syke mennesker inne på nakne betongceller.»

Fengselet har videre helsepersonell på dagtid som kan følge opp mannen like godt som helsepersonell i en lukket psykiatrisk avdeling, med henhold til medisinsk behandling.

Mannen har det bedre i Bergen fengsel enn han ville hatt det i en lukket psykiatrisk avdeling.

Jeg mener det er på høy tid med et økonomisk og administrativt samarbeid mellom Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, med hensyn til realisering av utbygging av egne psykiatriske avdelinger innenfor fengselet, tilrettelagt for kriminelle psykisk syke mennesker.

Misforstå meg rett: Jeg mener at bruken av isolat og belteseng er å definere som tortur.

Spørsmålet er om det er mindre tortur om helsepersonell i en lukket psykiatrisk avdeling fatter vedtak om bruk av isolat og belteseng, enn fagfolk i kriminalomsorgen?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg