• SAMORDNET INNSATS: Lærere, assistenter, skoleledere, hjelpeapparatet, og foreldre eller foresatte må jobbe sammen for å hjelpe barna som sliter, skriver Ove Heradstveit. FOTO: Stockphoto (Illustrasjon)

Vi må hindre at atferdsvansker blir rusvansker

For mange barn er ikke spørsmålet om de havner i rus, spørsmålet er når.