Staten må betale for Bybanen

Når staten kan finansiere 100 prosent av Intercity-togene til og fra Oslo på Østlandet, kan staten også klare å dekke Bybanen i Bergen.

TA ANSVAR: Nå må staten komme på banen og sikre at bompengene ikke trenger å gå til videre utbygging av Bybanen, men til nye veier, flere busser, flere kollektivfelt og flere ladestasjoner for elbiler, skriver innsender. Rune Sævig

Debattinnlegg

Djani Behram
Miljø- og klimaansvarlig, AUF i Hordaland

12,6 millioner reisende brukte Bybanen i 2016, ifølge Skyss. Det utgjør 18 prosent av alle kollektivreisende i fylket alene. Bybanen har med andre ord en viktig funksjon og verdi for bergenserne. Man kan bare tenke seg hvor mange reisende det vil bli når Bybanen blir utbygget til Åsane og Fyllingsdalen.

Nå er det på tide at staten tar hele regningen for videre utbyggingen av Bybanen.

Les også

Så sakte kjører bussen din

Vi vet at flere kommer til å flytte til Bergen i fremtiden. Da er vi nødt til å tilrettelegge fortettingen av byen med et godt kollektivtilbud og sørge for at det er nok arbeidsplasser til dem som kommer til. Flere bedrifter har uttalt at Bybanen er viktig for dem fordi den er med på å binde byen sammen. Slik får man ikke all etterspørsel etter varer i sentrum, men over hele Bergen.

Dette bidrar til å produsere flere bedrifter ved bybanetraseen, som igjen er med på å bidra til flere arbeidsplasser i Bergen. Bybanen legger til rette for at Bergen kan bli en bærekraftig og grønn by med et sterkt næringsliv.

Dersom staten tar regningen, kan Bybanen bli bygget raskere fremfor at fremdriften hviler på den usikre bompengefinansieringen.

Les også

BT-leder: Flere sykler og færre biler

Når staten kan finansiere 100 prosent av Intercity-togene til og fra Oslo på Østlandet, kan staten også klare å dekke Bybanen i Bergen. Bergen er viktig for Norge, særlig innenfor maritime næringer og forskningsmiljø, medier og petroleum. Dessuten kommer Bergen til å ha enda større politisk og økonomisk betydning i fremtiden med det nye storfylket Vestland.

Bergensere tar allerede en stor kostnad for den grønne omstillingen. Bompengene er på smertegrensen. Nå må staten komme på banen og sikre at bompengene ikke trenger å gå til videre utbygging av Bybanen, men til nye veier, flere busser, flere kollektivfelt og flere ladestasjoner for elbiler.

Avgifter skal endre atferd, men vi må også sikre at det er mulig å endre atferd.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg