• DYRT: Om jeg ikke får jobb til høsten, er det altså bedre at jeg begynner med arbeidsledighetstrygd enn å gjøre nytte for meg. Det vil koste samfunnet tre ganger så mye som omskolering i løpet av ett år, skriver Sverre Bjørnhaug som har jobbet i 25 år som leder. FOTO: Vegar Valde

Den umulige dialogen

Mitt møte med Nav etter 25 år som yrkesaktiv er nedslående. Slik det fungerer i dag, er beskjeden «vi kontakter deg, du kontakter ikke oss».