Legalisering er fremtiden

Hvorfor er det så vanskelig å forstå at illegale rusmidler produsert og solgt av kriminelle er betydelig farligere enn lovlige rusmidler solgt gjennom monopolordning?

Publisert:

DERFOR SIER VI JA: Som følge av en feilslått narkotikapolitikk er vinden verden over i ferd med å snu. Vi må følge det eksempelet land som Canada og Uruguay nå setter. Derfor sier vi ja til legalisering, skriver Mathias Reistad fra Unge Venstre. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Mathias Reistad
Nestleder Hordaland Unge Venstre

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan demonstrerer nok en gang hvor fastgrodd de er i fortiden når de i BT 13. april anklager Unge Venstre for å være i utakt med folket i ruspolitikken. Har de virkelig ikke fått med seg at flertallet av våre folkevalgte nå ønsker å hjelpe rusavhengige fremfor å straffe dem? Og i tillegg hevde at norsk forbudspolitikk er vellykket vitner om en dårlig forståelse av vår russituasjon. Har Actis virkelig ikke fått med seg at Norge er i Europatoppen på overdosedødsfall, til tross for vår strenge narkotikapolitikk?

En ting skal generalsekretær i Actis Per Gunnar Dahl ha; han har rett i at «ruspolitikk handler om å beskytte de sårbare i samfunnet vårt.» Men å kaste narkomane i fengsel heller enn å strekke ut en hjelpende hånd samsvarer særdeles dårlig med slike idealer.

Heldigvis har norske politikere begynt å forstå dette.

Mathias Reistad. Foto: Privat

I Norge er avkriminaliseringen allerede på vei, men det er et viktig problem den ikke løser. Rusreformen vil sørge for at narkomane blir møtt av helsevesenet heller enn politiet, men får ikke gjort noe med det store, svarte markedet som kriminelle nettverker og terrororganisasjoner utnytter til det fulle.

Derfor må vi følge andre lands eksempler med å ta skrittet mot legalisering. Cannabis er nå lovlig i Uruguay og i ni amerikanske delstater, og vil bli legalisert i Canada fra og med juli i år. Verdens nasjoner har begynt å innse at den langvarige «krigen mot narkotika» har mislyktes.

Actis argumenterer mot legalisering i sitt debattinnlegg ved å dra spekulative sammenligner med delstaten Colorado i USA. En legaliseringsprosess krever årvåkne politikere, og da burde vi heller se til land som Uruguay og Canada for gode løsninger.

Les også

Splittet Venstre avviste salg av narkotika over disk 

I Uruguay har narkotikarelatert kriminalitet gått ned med nesten 20 prosent siden legaliseringen i 2017. Landets modell for legalisering har vært preget av mye sterkere regulering og statlig kontroll enn USA. Det samme gjelder Canada, som skal forby markedsføring av cannabisprodukter rettet mot unge, og innføre strengere straffer for kjøring i narkotikapåvirket tilstand.

Vi vet i 2018 at et narkotikafritt samfunn ikke er et alternativ. Spørsmålet er om dagens illegale rusmidler fortsatt skal selges fritt på gaten med ukjent innhold og uten aldersgrenser, eller om de skal selges under vår kontroll, med aldersgrenser og streng kontroll av stoffenes innhold.

Actis vil ha deg til å tro at dagens løsning er den beste. Det faktum at illegale rusmidler produsert og solgt av kriminelle er betydelig farligere enn lovlige rusmidler solgt gjennom monopolordning, virker de ikke å forstå. Lettere rusmidler som cannabis og LSD har dessuten langt mindre skadepotensiale enn alkohol.

Som følge av en feilslått narkotikapolitikk er vinden verden over i ferd med å snu. Målet med ruspolitikken vår må være å hjelpe heller enn å straffe de svakeste i samfunnet, og sikre at rusmidler er så trygge som mulig. Vi må følge det eksempelet land som Canada og Uruguay nå setter. Derfor sier vi ja til legalisering.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg