Politikerne kan ikke nok om barnehager

Pedagognormen fungerer ikke uten tilskudd til ansette flere pedagoger.

Publisert: Publisert:

NY RAMMEPLAN: Barnehagene har fått sterke føringer for innholdet i barnehagen. – Selv vi som har lang erfaring og kan jobben vår veldig godt, har vi ikke sjanse til å gjøre den godt nok med dagens bemanning, skriver Sabine Scheidt. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Debattinnlegg

Sabine Scheidt
Styrer i Damsgård barnehage A/S

Det er tydelig at politikerne trenger barnehageerfaring når de mener at den nye bemanningsnormen dekker barnas grunnleggende behov og alt rammeplanen sier vi skal gjøre barnehagen.

Det er flott at pedagognormen er på plass. Men uten økte tilskudd til å dekke flere pedagoger er det ikke mulig for oss og andre barnehager å ansette flere pedagoger. Siden pedagoger bare har to armer må man få på plass en bemanningsnorm som dekker dagens barnehagers behov.

Tilskuddene må økes slik at barnehagene kan lønne flere ansatte.

Les også

Byråden: – Nye krav til bemanning skaper panikk i barnehagene

Jeg er styrer i en privat, uavhengig og ikke-kommersiell barnehage i Bergen. Selv om vi har fulgt den foreslåtte bemanningsnormen de siste årene, sliter vi daglig med å klare å være en god nok barnehage for alle barna.

Mitt personell er enestående og gjør sitt aller beste hver dag. Men det hjelper lite når det ikke er nok voksne. Vi er ikke mange nok når barn trenger ekstra oppfølging, når ansatte eller ansattes barn er syke, når noen avspaserer eller har ferie.

Vi skulle gjerne ha ansatt de voksne vi trenger, men uten økte tilskudd er det umulig. Dagens tilskudd gjør det også umulig å ta inn vikar alle de dagene vi har behov for det.

I alle barnegrupper er det barn som hele eller deler av tiden trenger ekstra voksenkontakt. Ved tilvenning av de aller minste barna trenger hvert barn én voksen, kanskje i ukevis. Det er umulig å få til med den foreslåtte bemanningsnormen.

Hvordan skal én voksen ha tilvenning og ansvaret for tre ettåringer, og samtidig klare å dekke barnas behov?

Les også

«Barnehage er ikke barnepass»

Ved innføringen av regjeringens nye rammeplan har barnehagene fått sterke føringer for innholdet i barnehagene. Er det noen politikere som har lurt på hvordan vi skal greie å følge opp disse føringene med den foreslåtte bemanningsnormen? Kjenner de til barnegrupper der alle barna utvikler seg i likt tempo, har de samme behovene og som alle har de samme interessene?

Jeg forstår godt at politikerne har stor tillit til barnehageansatte. Vi er dyktige. Men selv vi som har lang erfaring og kan jobben vår godt, har vi ikke sjanse til å gjøre den godt nok med dagens bemanning. Dessverre heller ikke med den nye bemanningsnormen.

Er det noen av politikerne som tør å være en av mine ansatte og motbevise dette? Det er bare å ta kontakt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg