Det bor folk utenfor Oslo

En miljøpolitikk som bare baserer seg på forholdene og kollektivtilbudene innenfor ring 3 i Oslo, er dårlig politikk.

GOD DEKNING: Det er ikke alle steder som har like godt kollektivtilbud som byene. Det må miljøpolitikken ta hensyn til, mener innsender. Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

Chase Alexander Jordal

For mange politikere er det tilsynelatende pisken, og ikke gulroten, som er det foretrukne verktøy for å få landets borgere til å gjøre deres miljøvennlige «plikt». Dette er et verktøy som skal straffe lommebøkene likt, enten de tilhører byfolk eller de som har bosatt seg et sted uten hyppige trikkeavganger.

Eksempler er bompenger, økte bensin- og dieselavgifter som har til formål å få bilistene ut av personbilen og over på kollektive løsninger.

Dette kan kanskje høres ut som en god og rimelig løsning for unge økoidealister som bor innenfor Oslos ring 3. For mange av dem blir noen økte øre i bensinavgift eller noen flere kroner i bompenger mer enn godt nok insentiv til at man heller tar kollektivtransport.

Men hva med dem som faktisk ikke har andre alternativ enn bilen? Hva med ungdommen på Radøy som bare har en håndfull kollektivavganger til sentrum daglig, eller trebarnsmoren fra Åsane som må rekke å få barna til buekorps og fotballtrening? Eller hva med alle dem som bor litt grisgrendt til og som har mange kilometer til nærmeste butikk?

Les også

Sommerrutene strekker ikke til

Les også

Bompenger er genialt

Kan man forvente at avgiftspisken er like effektiv for å få dem over på de kollektive løsningene? Selvfølgelig ikke.

Saken er at disse menneskene ikke har andre realistiske muligheter enn å kjøre. For å få dem til å velge kollektivt, måtte avgiftene økes med usaklige summer for at de skulle få «ønsket» virkning. Vi i Senterpartiet anerkjenner at det finnes en annen virkelighet ute blant folk enn den enkelte ser fra de ideologiske elfenbenstårnene på Grünerløkka.

I vårt alternative statsbudsjett har vi gått inn for å redusere bensinavgiften med 15 øre literen og dieselavgiften med 35 øre literen. Vi ønsker også nye ordninger som kan være med på å erstatte bompengeordningen. Som for eksempel gjennom avansert veiprising.

Det er klart at politikk som ivaretar gode lokalmiljø og klima på globalt nivå, er svært viktig. Men når den utformes, må man også ta innover seg hvordan politikken påvirker livene til den enkelte der han eller hun faktisk bor.

En miljøpolitikk som bare baserer seg på forholdene og kollektivtilbudene innenfor ring 3 i Oslo, er dårlig politikk.