For mange er ikke Bybanen et alternativ

Simonsen bommer i kritikken.

MÅ BETALE: Vi ønsker ikke mer bil i sentrum. Vi ønsker at de som er avhengig av bilen, skal slippe å betale det hvite ut av øyet, skriver Trym H. Aafløy. Foto: Elias Dahlen

  • Trym H. Aafløy
    Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen, initiativtaker
Publisert:

Ungdomskandidat i Venstre, August Simonsen, prøver 17.07 å svaremitt innlegg om bompenger. Det gjør han ikke. Han griper fatt i ett eneste argument, og påstår at bilkjøring er vår kampsak. Det er feil, vi ønsker ikke mer bil i sentrum. Vi ønsker at de som er avhengig av bilen, skal slippe å betale det hvite ut av øyet. Bilkjøringen kan reduseres med gulrot i stedet for pisk.

Alle ønsker renere luft, men biltrafikk er bare en av mange forurensningskilder. Ifølge TØI synker forurensningen fra biltrafikken. CO₂-utslipp vil gå ned med 2,3 millioner tonn frem til 2030. Iflg. Miljødirektoratet går utslipp av nitrogenoksider stadig ned.

Luften blir stadig bedre, helt uten Venstres hjelp.

Simonsen berører ikke kjernen i innlegget: Bominntektene blir lavere enn budsjettert. Byvekstavtalen sier at bominntekter blir om lag 1 milliard kroner per år. Inntekter Bergen er helt avhengig av. Men færre biler gir mindre penger til å betale utgiftene.

«Det er et mål at veksten i persontransporten (...) skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing», sier NTP om målet for Byvekstavtalen. Slik banen er planlagt, vil den ikke oppfylle NTPs krav. Banens mål er ikke å frakte folk effektivt til jobb. Mange som tar banen, ville ellers syklet, gått eller tatt bussen.

For mange bilister er ikke banen et alternativ. Dette har Simonsen ikke kommentert. Hva vet han om å bringe barn i barnehagen i allslags vær, dra på jobb når eneste kollektivtilbud er rådyr taxi, å drive en bedrift der bil er helt nødvendig? Det er mange som vil ha hans svar på det.

Byen stopper ikke når siste buss eller bane er gått for natten.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg