Norsk landbrukspolitikk er egoisme på sitt verste

DEBATT: Skal vi hjelpe verdens fattige, må vi fjerne tollmurene og redusere subsidiene til landbruket vårt.

OSS SELV NOK: Det er på tide at regjeringen begynner å føre en handelspolitikk som er mer solidarisk med verdens fattigste. Vi trenger ikke være oss selv nok, skriver Sondre Hansmark. Silje Katrine Robinson (arkiv)

Sondre Hansmark
Leder, Unge Venstre

Hvert år lanserer Center for Global Development en rapport som tar for seg verdens 27 rikeste land, og hvordan politikken de fører påvirker verdens fattige.

Rapporten kritiserer Norge for at landbrukspolitikken vår hindrer markedsadgang for noen av dem som trenger det aller mest. De anbefaler Norge å åpne for mer handel og senke landbrukssubsidiene våre. Blant de 27 rikeste landene i verden er Norge nest dårligst på handel, kun slått av Sør-Korea.

Les også

BT på leiarplass: «Godt nytt for vestlandsbonden frå regjeringa»

Blant landene som er undersøkt i rapporten, har Norge nemlig den høyeste landbruksstøtten av alle, i tillegg til at vi har høye tollmurer. Til sammen summerer disse fordelene for det norske landbruket seg til rundt 27 milliarder kroner i år. Prisen for det må både bønder i lavinntektsland, men også norske forbrukere, betale.

Høye landbrukssubsidier og tollmurer fører til at det blir dyrere å selge utenlandske varer på det norske markedet til en konkurransedyktig pris, og norske forbrukere ender med å betale mer penger for maten enn strengt nødvendig.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark

Prisen på norske matvarer er nest høyest i Europa, ifølge Eurostat i 2016. Siden lavinntektsgrupper bruker en større andel av husholdningsbudsjettet sitt på mat, er det også de som har minst som taper på høye priser.

Handel mellom land gjør verden til et tryggere og rikere sted. De siste tiårene har verdenshandelen økt. Samtidig har vi sett en massiv velstandsøkning, og flere millioner av mennesker er blitt løftet ut av fattigdom. Frihandel er noe vi trenger mer av – ikke mindre.

Dagens borgerlige regjering kunne gått i front for å kutte i subsidier og åpnet for mer handel på tvers av landegrensene. Dessverre har de ikke våget å ta de nødvendige grepene. Jordbruksavtalen som ble inngått i mai i fjor, summerte seg til 1,1 milliarder kroner. Et historisk høyt beløp.

Norsk landbrukspolitikk er proteksjonisme og egoisme på sitt verste. Det er på tide at regjeringen begynner å føre en handelspolitikk som er mer solidarisk med verdens fattigste. Vi trenger ikke være oss selv nok.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg