Mindre lus og færre avlusninger

Lakseprodusentene i Hordaland er på rett vei.

Publisert Publisert

NEDADGÅENDE: Nivåene av voksne hunnlus i anleggene i Hordaland har hatt en nedadgående trend de tre siste årene. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

  • Hans Inge Algrøy
    Regionsjef, Sjømat Norge
  1. Leserne mener

Helt siden Sjømat Norge i 2009 satte i gang en landsomfattende koordinering av arbeidet mot lakselus, har hovedstrategien vært å holde vedvarende lave lusenivåer og samtidig få ned bruken av legemidler. Selv om alle lusemidler som benyttes er trygge og godkjent av myndighetene, ønsker oppdretterne å unngå bruk av dem.

Statistikken viser at nivåene av voksne hunnlus i anleggene i Hordaland har hatt en nedadgående trend de tre siste årene. I samme periode har tiltakene mot lusen endret seg betydelig. Det har vært en markert reduksjon i bruken av legemidler. Det er også gjennomført færre behandlinger ved bruk av andre metoder.

Det er flere årsaker til den positive utviklingen. En av dem er tidligere igangsetting av tiltak. Det betyr at man setter i gang behandling selv om nivåene av lus er lave. Dermed stopper man lusa før den rekker å formere seg. Slik bremses smittepresset også på andre merder og anlegg.

Les også

Avslører lakselusens hemmeligheter

Videre har bruken av rensefisk blitt et hovedtiltak, og i dag benytter 63 prosent av anleggene i Hordaland denne biologiske avlusningsmetoden. Oppdretterne har de siste årene blitt stadig dyktigere til å ta vare på rensefisken, enten det er oppdrettet rognkjeks eller villfanget leppefisk. I dag er det mer bruk av rognkjeks, noe som demper avhengigheten av fanget leppefisk.

En tredje årsak er at oppdretterne i større grad velger å slakte ut fisken tidligere enn planlagt, heller enn å sette inn behandlingstiltak mot lus. Dette har bidratt til at områder med mye stor fisk i merdene får lavere lusenivå enn hva tilfellet har vært noen år tidligere.

Utfordringen med lakselus har utløst forskning og utviklingsprosjekter i stor skala. I tillegg til høyteknologiske metoder med laser og ultralyd, er det utviklet ulike systemer for behandling med vann og mekanisk behandling som fjerner lus. Alt tyder på at en kombinasjon av flere tiltak er det som fører frem.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg