Det mangler ikke penger, men folk!

Det går ikke over, folk flytter fremdeles fra distriktene.

Publisert Publisert

HOVEDPROBLEMET: Når jeg har reist rundt i landet de siste årene, er det én tilbakemelding jeg får overalt: Det er mangel på folk med riktig kompetanse, skriver statsråd Monica Mæland (H). Foto: Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

  • Monica Mæland
    Kommunal- og moderniseringsminister (H)
  1. Leserne mener

Nye tall bekrefter en utvikling vi har sett i Norge de siste hundre årene. I tråd med en enorm omstilling fra primærnæringer og industri til tjenestenæringer, har folk flyttet på seg. Venstresiden har det samme svaret som alltid: mer penger. Det har ikke stanset utviklingen tidligere, og kommer heller ikke til å stanse den nå.

Siden jeg ble kommunalminister i fjor, har jeg snakket om at vi har to valg når vi ser utviklingen i distrikts-Norge. Vi kan gjøre som Senterpartiet hittil har gjort, nemlig å lukke øynene og håpe at det går over. Eller, vi kan møte utfordringene med nye politiske løsninger.

Det er mulig at det er de høye meningsmålingene som gjør at Vedum skjønner at han nå trenger svar på utfordringer som distriktene står overfor. Hittil har det eneste svaret vært reversering. Slutter folk å sende post? Vi må allikevel ha et postvesen tilpasset tiden folk sendte post. Leverer folk skattemeldingen digitalt? Vi må allikevel ha skattekontorer overalt. Gjennomføres mer kriminalitet digitalt? Vi må fortsatt ha lensmannskontorer med dårlige åpningstider.

Når Senterpartiet nå er bekymret for fremtiden i distriktene, så håper vi at dette er starten på en mer konstruktiv diskusjon om tiltak.

En undersøkelse fra KS viser at halvparten av de minste kommunene våre planlegger å bruke mer penger enn de får inn. De har befolkningsnedgang. Venstresiden mener at det er mer penger som må til.

Men det som er interessant, er at det faktisk er de aller minste kommunene som har best økonomi her i landet. De minste kommunene sett under ett har de siste årene hatt bedre driftsresultater og de har høyere disposisjonsfond enn større kommuner. Faktisk er det sånn at kommunene med den sterkeste fraflyttingen de siste årene har hatt meget gode driftsresultater.

Les også

Bedriftsleder: – Kvifor vil ikkje fleire flytte til bygda vår?

Jeg skriver ikke dette for å skryte av hvor god kommuneøkonomien er, eller for å skjønnmale det som absolutt er en vanskelig situasjon for mange rådmenn og ordførere her i landet når de skal sy sammen budsjettene sine. Jeg har vært lokalpolitiker i mange år selv, og vet hvor vanskelig dette kan være.

Jeg skriver det fordi det viser at det strengt tatt ikke penger som er problemet, det er folk. Arbeidsledigheten i distriktene er lav, og når jeg har reist rundt i arbeidet med ny distriktspolitikk de siste årene, så er det én tilbakemelding jeg får overalt: Det er mangel på folk med riktig kompetanse. De sliter med å få tak i folk som kan være med på den verdiskapingen de ønsker å gjøre.

Og da må vi stille oss noen spørsmål: Er dette riktig tidspunkt å gjøre det vanskeligere å drive norske bedrifter gjennom økt skatt på norske arbeidsplasser, slik en samlet opposisjon på Stortinget ønsker? Er dette riktig tidspunkt for å si at Norge skal stanse moderniseringen og tvert imot reversere grep som er tatt for å møte en ny hverdag, som både Senterpartiet og Arbeiderpartiet tar til orde for?

Lite overraskende mener jeg nei. Når vi nå gjennomfører regionreformen, gir vi samtidig de nye fylkeskommunene muskler i kompetansepolitikken. Det gjør vi, fordi det er regionalt de vet hvor skoen trykker. Vi flytter studieplasser nærmere der folk bor og arbeider, både desentraliserte, nettbaserte og fleksible tilbud.

Med skattereformen gjorde vi det enklere for norske bedrifter å satse. Når ressursene våre ligger rundt omkring i hele landet, betyr det næringsetablering i hele landet. For eksempel i Finnsnes i Troms, hvor Salmar har etablert seg og skaper hundrevis av arbeidsplasser. Økt skatt kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre slike løft.

Jeg har stor tro på at vi også i fremtiden skal være et land hvor folk bor i store byer og på små nes, rundt omkring i små og store samfunn. Men vi oppnår ikke det ved å holde på alt som det var før. Da går vi baklengs inn i fremtiden.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg