Frølich forsinker Bybanen

Forslaget om å regulere to traseer samtidig er er en dårlig idé.

Publisert Publisert

IKKE MULIG: Det er urealistisk at en fullverdig utredning av tunnelløsning ikke forsinker byggingen av Bybanen, skriver Per-Arne Hvidsten Larsen. Foto: Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

  • Per-Arne Hvidsten Larsen
    Bystyrerepresentant for Venstre i Bergen
  1. Leserne mener

Stortingsrepresentant Peter Frølich fra Høyre foreslår i BT 1. november at vi skal starte parallell regulering av en bybanen langs Bryggen og en bybane i tunnel forbi sentrum. Det vil være å garantere forsinkelse av Bybanen og hoppe over krav om forsvarlig utredning.

Høyre har hatt utallige sjanser til å få vedtatt sin tunnelbane, men har feilet hver gang. Nå er de for seint ute med sine liksom-kompromisser.

Løsningen til Frølich er å legge frem to fullverdige, ferdigregulerte alternativer som bystyret fritt kan velge mellom på «reelt og opplyst grunnlag». Det er foruroligende om han ikke forstår at det nå vil bety betydelig forsinkelse for Bybanen.

Les også

Peter Chr. Frølich: «Slik kan bybanesaken løses»

La oss gi den diskusjonen et opplyst grunnlag: Det er ingen måte å la tunnelalternativet bli likeverdig til Bryggen-løsningen uten å stoppe eller forsinke planleggingen av Bryggen-løsningen. Det finnes ingen måte å stoppe eller forsinke planlegging av Bybanen langs Bryggen, som ikke forsinker Bybanen. Dette burde være rimelig enkelt å forstå.

Traseen langs Bryggen ble vedtatt i mai 2016, og kontrakter for arbeidet til en verdi på 140 millioner ble inngått i november 2018. Likevel er det hastverk med å sikre finansiering for Bybanen i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan våren 2021, ferdige reguleringsplaner i 2023 og spaden i jorden 2024.

Det hadde vært interessant å se hvordan Frølich skal regulere ferdig banen langs Bryggen ett år raskere, samtidig som han skal regulere tunnelbane fra ingenting til ferdig på halve tiden av Bryggen-reguleringen.

En tilleggsutredning som har vært ønsket fra andre i opposisjonen er noe annet. Det kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag enn dagens situasjon, og det kan forhåpentligvis gjøres på en måte som ikke forsinker arbeidet med dagens trasé.

Les også

Bybaneutbygging sett fra Østlandet

Det er uansett behov for en slik tilleggsutredning før det er forsvarlig å vedta regulering av en tunnel. Å gå i gang med regulering vil ha vidtrekkende konsekvenser, både for planlegging og gjennomføring av bystyrets vedtak fra 2016, inngåtte kontrakter, kostnader og oppfølging av andre planer som for eksempel sykkelvei til Gamle Bergen.

Det vil ikke være forsvarlig å gjøre det uten først å ha en utredning. Bryggen-alternativet hadde for eksempel 16 tilleggsutredninger mellom konsekvensutredning og vedtak i bystyret.

En slik utredning er uansett et nødvendig skritt for dem som ønsker en tunnelbane. Den kan vise oppdaterte kostnadsberegninger, risikoanalyse knyttet til grunnvann, konsekvensen for inngåtte kontrakter og en bedre prognose på fremdrift. Det vil være et bedre beslutningsgrunnlag for å starte regulering.

Ender bystyret med å bruke et slikt kunnskapsgrunnlaget til å vedta å regulere tunnelløsning vil det forsinke Bybanen, men da vil det være på mer opplyst grunnlag, og forhåpentligvis uten at arbeidet med utredning i seg selv har forsinket noe.

Vi kan i teorien da også velge å droppe videre regulering av Bryggen, og dermed forhindre unødvendige forsinkelser, kostnader og dobbeltarbeid ved en ekstremt krevende parallell regulering.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg