Bergen er ikke lenger «tilfeldighetenes by»

Byutviklingen måtte ikke overlates til tilfeldighetene og private interesser.

Publisert Publisert

GIR SEG: Da er stafettperioden for meg som byråd for byutvikling over. «Tilfeldighetenes by» er erstattet av en aktiv kommune med offentlig styrt byutvikling, skriver nylig avgått byråd Anna Elisa Tryti (Ap). Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Anna Elisa Tryti
    Tidligere byråd for byutvikling (Ap)
  1. Leserne mener

Våren 2015 reiste Bergens Tidende en ytterst viktig debatt, som en opptakt til valgkampen. Advarselen far og sønn Jon Geir og Erlend G Høyersten ga om «Tilfeldighetenes by» var at Bergen gradvis mistet identitet, attraktivitet og sjel, byen var styrt av økonomisk og ikke politisk makt.

Byutviklingen måtte ikke overlates til tilfeldighetene og private interesser, der en så på deler og ikke helhet. Byen manglet ny betydningsfull arkitektur, det måtte stilles sterke krav til byutvikling og arkitektur – i en by med stor historisk arv og en topografi som til tross for kritikk berger byens attraktivitet.

Byrådet Schjelderup tok opp hansken. Karakterboken ble overlevert av statsråd Monica Mæland (H) 12. juni, i form av pris som Norges mest attraktive by 2019: Bergen har «tatt modige og nytenkende grep», med «drastiske tiltak og nye verktøy og løsninger».

Juryen beskriver Bergen som «fremoverlent og med gjennomføringskraft til å stoppe byspredning og styre byutviklingen i en bærekraftig retning ... med en tydelig strategi på å fortette rundt det historiske sentrum – og langs Bybanen».

Dette mener juryen er et modig og samtidig helt nødvendig grep for å ta kontroll over byutviklingen og legge til rette for bærekraftig byvekst, fortetting langs bybanen og nye verktøy.

OPPSUMMERER: Anna Elisa Tryti runder av tiden som byråd med dette innlegget i BT. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ved starten av en ny valgkamp er byutvikling, som for fire år siden, et hett tema. Spesielt finansiering av infrastruktur til kollektiv, veier og trafikkregulering. Regjeringen har forutsatt 130 milliarder skal finansieres lokalt av bompenger.

Byrådet har lenge sagt fra nasjonalt at dette er et system for fall, taket er nådd, legitimiteten mangler. En ny, mer sosialt rettferdig ordning, som veiprising, må utredes. Underlig nok ønsker ikke regjeringen dette. Men vi må uansett få ned personbiltrafikken. Rushtidsavgiften er av de viktigste tiltakene som gjør at Bergen i dag er den byen i Norge som har størst nedgang i klimagasser, med 12 prosent fra transport bare i 2017 og med reneste byluft på over 15 år.

Les også

AUF-politikere: Takk for innsatsen, Tryti!

I bystyrets siste møte ble verktøykassen for en bærekraftig byutvikling fylt opp.

Aller viktigst er det at kommuneplanens arealdel (KPA) ble vedtatt med stort flertall, med tre hovedgrep: Å gå fra en bilbasert til en kompakt by med en strammere arealstrategi, bestemmelser som sikrer kvalitet i alle deler av byutviklingen, samt å ta vare på blå og grønne arealer inn i de bygde områdene av byen.

Bystyret vedtok også første del av et nytt boligpolitisk program for folk flest, knyttet til areal og transport, som skal sikre varierte boliger til en grei pris – i særdeleshet til førstegangsetablerere og barnefamilier.

I del to skal KPA følges opp med vurderinger av hvordan alle bydeler skal få sin bærekraftige vekst, også slik at vi får reparert bilbaserte bydeler. For å få dette til, er det viktig å få staten til å utvide Husbankens samfunnsmandat og rammer ut over sosialpolitikken.

Bystyret vedtok også arkitekturstrategi og kulturminneplan, begge skal følges opp med handlingsdeler. Arkitektur skal kobles både mot kunst og klima – og bringe ny kreativitet inn i bergensarkitekturen.

Fremtidsbydelen Dokken vil fronte den internasjonale havbyen og koblingen til det som må være en marin klynge med havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Universitetet i Bergen.

Les også

Anna Elisa Tryti går av: – Truslene har overhodet ikke forhindret meg i å gjøre jobben min

Byrådet har nettopp behandlet sak om den nye bystranden på sørøstsiden av Store Lungegårdsvann: Den skal bli lang og feit – til glede i sol og regn, eller gjerne for isbadende bergensere.

Over sommeren vil byrådet legge ut på offentlig høring både gå- og sykkelstrategi, samt strategi for Bergens 20 kilometer lange sjøfront. Da vil Bergen få en verktøykasse som både gir forutsigbarhet for utbyggere og innbyggere og som gjør saksbehandlingen enklere.

Aller viktigst for byutviklingen fremover er det å ta klimakrisen på alvor og komme ungdommenes klimastreik i møte: Vi må bygge Bergen videre, irrgrønn og med utjevning av sosiale forskjeller som mål!

Bybanen til Fyllingsdalen bygges, og banen til Åsane reguleres og skal ha byggestart i 2024. Og da er stafettperioden for meg som byråd for byutvikling over for denne gang: Verktøykassen er snart full. Snuoperasjonen er fullført, og «Tilfeldighetenes by» er erstattet av en aktiv kommune med offentlig styrt byutvikling.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg