«Trenezia» er akkurat det Bergen trenger

Planene for Store Lungegårdsvannet er et friskt pust.

Publisert Publisert

ØNSKER KANALBY: BOB vil knytte Møllendal og Ado-siden sammen med det nye boligprosjektet. ILLUSTRASJON: WAUGH THISTLETON ARCHITECTS

Debattinnlegg

  • Sigmund Skibenes
    Master of Science, Areal og eiendom, Høgskulen på Vestlandet
  1. Leserne mener

Forrige uke presenterte BOB planer om å bygge en kanalby i Store Lungegårdsvannet. Trenezia ble på forutsigbart vis møtt med en kald skulder fra byrådet. Byrådets umiddelbare motstand er forutsigbar, men hjelper lite for Bergen som by.

Man kan mene mye om å fylle ut i sjø eller vann, privatisering av sjønære områder og fortetting. Det er likevel én ting alle burde være enige om – Bergen sentrum trenger desperat flere boliger. Gjerne i størrelsesorden 20.000.

Les også

Bakgrunn: Planlegger ny by av tre i Store Lungegårdsvannet

Byrådets iver etter å opprettholde Bergens rykte som en nei-by, viser kanskje politisk kontinuitet, men viser også liten vilje til å utfordre eksisterende byggenormer og -kultur. Det truer byens attraktivitet.

Nylig ble Bergen kåret til Norges mest attraktive by. Juryen vektla blant annet tungt transformasjonen av Damsgårdssundet, hvor BOB har vært største aktør. Fordi boligbyggelaget våget å initiere sitt eget pilotprosjekt i Bergen. På samme måte utfordrer nå byens største utbygger dagens normer.

Selskapet påpeker blant annet at Store Lungegårdsvannet er ideelt, fordi det er et ubebygd område, med langt mindre grad av konflikter enn man eksempelvis vil kunne oppleve når Bergen sør fortettes i samspill med utbygging av Bybanen.

Sigmund Skibenes. Foto: Privat

Det er viktig å understreke at Store Lungegårdsvannet på ingen måte kan sammenliknes med perler som Vågen eller attraktive badeplasser som på «Kongen». Det er lite ved selve vannet som er verneverdig. Faktisk vil tverrforbindelsen fra Møllendal til Bergen sentrum øke byens tilgjengelighet.

Bergen trenger slike pilotprosjekter, trenger at noen tør å utvikle attraktive boligområder. Bergen trenger ringvirkningene dette gir, skal vi fortsette å være en toneangivende by i Norge.

Krangling og stans i utvikling skader byens fremtidsutsikter. Et nylig eksempel på dette er konflikten tilknyttet lokalisering av Havforskningsinstituttet (HI).

Heldigvis forsto eksilbergensere i regjering dette, og fikk HI lokalisert på Dokken. Hadde ikke handlekraftige politikere forstått dette, kunne man risikert at Røkke og Oslo hadde kuppet hele institusjonen, med alle dens arbeidsplasser.

Forslaget til KPA truer akkurat dette. Ikke på kort sikt, men på lang sikt. Der vil fortsatt bygges de kommende fire årene. I et lengre perspektiv vil derimot rigide og overdetaljerte kommuneplaner true byens utvikling.

Og når by- og boligutviklingen stanser opp, vil også byens attraktivitet forringes. Lokalisering av fremtidens arbeidsplasser vil dermed kunne flyttes langt bort fra Bergen.

Innbyggere og kjøpekraft går hånd i hånd. Når dette svekkes, reduseres også verdiskapningen. Det er derfor viktig at politikerne nå tar tilbake igjen byen – for bergenserne.

Prosjekter som Trenezia gjør nettopp dette, og er et friskt, grønt pust i en by som i større og større grad snart kveles under vekten av asfaltjungel i forstedene, hyblifisering og masseturisme i bysentrum.

Kanalbyen burde derfor skape positiv energi hos byens politikere.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg