Slåtthaug-området får et stort løft

Fana idrettslag har stått på barrikadene i en årrekke.

Publisert Publisert

TAK: Kanskje er det ikke mange årene til skøyteløpere på Slåtthaug går under tak, håper innsenderen. Foto: Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

  • Erling Wanvik
    Nesttun

Slåtthaug Idrettspark er under arbeid. Her vil det samlet sett bli en «folkehelsepark», der området vil fremstå som en grønn oase, fri for kommersiell utbygging midt i en urban utvikling. Jeg vil si det nærmest vil tangere til det «perfekte» når det gjelder samspillet mellom skole, idrett og friluftsliv.

Ettersom Slåtthaug er mitt barndomssted, og jeg følgelig har vokst opp her fra jeg var en «neve» stor på midten av 1930-årene, kan jeg «male» frem litt av stedets historie. I begynnelsen av 1900-tallet besto Slåtthaug av gårdseiendommer med slåtteteiger og utmark.

I 1909 åpnet Bergensbanen via Nesttun, og i mellomkrigstiden eide NSB en del jordstykker på Slåtthaug som utgjorde en rekke tomter. Disse tomtene fikk ansatte ved Nesttun jernbanestasjon kjøpe til boligformål. Relativt store arealer ble brukt blant annet til fruktdyrking.

Rundt 1970 ble Bergen kommune eier av det resterende skog- og jordbruksområdet. Bortsett fra skytebanen som trakk seg tilbake etter at leieavtalen var utløpt. Bergen kommune satte igang bygging av flere skoler.

I samme fasen kom Slåtthaug idrettshall på plass med tilhørende svømmehall, videre ble det anlagt kunstfrossen utendørs skøytebane i tillegg til to fotballbaner, den ene treningsbane.

For to år siden kom flerbrukshallen «Fana Arena» på plass, et høyverdig forum for trening og kamper. Kommunen har dessuten prisverdig skapt trivelige turveier mellom anleggene. På toppen av det hele anlegges det i disse dager tur- og sykkelveg rundt det fredete og idylliske Tranevatnet, med veilys og spektakulære rasteplasser, hvor man kan nyte den vakre naturen i fred og ro i grønne omgivelser. Et skikkelig løft for turfolket, borte fra støy og trafikk.

Som ikke det er nok, «vinker» en velutstyrt, tidsmessig og overbygd skøytebane i horisonten. En fullførelse som må betraktes som «kronen på verket». En bauta i dette omfattende pådriverarbeidet er Fana Idrettslag, som traust har stått på barrikadene og er i ferd med å ro det hele i land.

Bergen kommune må også få ros for god samarbeidsvilje, og målet om å gjøre vår kjære by «grønnere».

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg