Vossebanen må prioriteres

DEBATT: Frp viser sitt sanne ansikt i samferdselspolitikken.

Publisert: Publisert:

KORTSIKTIG: Frp er mer interessert i å smykke seg med 110-skilt enn å utvikle Norge i en smartere retning, mener Natalia A. Golis. Foto: EIRIK BREKKE (arkiv)

Debattinnlegg

Natalia A. Golis
Førstekandidat i fylkestingsvalget, Vestland MDG

Forslaget om å kutte i jernbanesatsingen til Voss for å få råd til motorvei mellom Arna og Trengereid, er hittil det kanskje grelleste eksempelet på hvor Frps har sine egentlige prioriteringer i samferdselspolitikken.

Prosjektet ny E16 og oppgradering av Bergensbanen er ment å gi en sårt tiltrengt løsning på de akutte utfordringene med reisetid og trygghet på jernbane og vei mellom Voss og Bergen. Planen skal befeste fremtidsvisjoner og legge til rette for næringsliv og levedyktige lokalsamfunn over hele landet.

Det handler om å ha en langtidsplan, og om gjennomføringen av den.

Når skinnegående trafikk nå blir nedprioritert på Vestlandet, og vi blir gitt asfaltsmuler i erstatning, ja, da har regjeringen igjen vist oss hvor lite de egentlig bryr seg om Vestlandet, trafikksikkerhet og miljø. Altfor lenge har vi blitt nedprioritert i et skrikende vedlikeholdsetterslep med livsfarlige veier som resultat.

En trygg E16 og raskere og mer effektiv bane mellom Bergen-Voss og Bergen-Oslo, bør være en regjerings hovedprioritet og er langt på overtid.

Les også

Les også: Bygg vegen – og banen

At et regjeringsparti nå åpner for å utsette raskere jernbane til fordel for en unødvendig og kapasitetsøkende motorvei mellom Arna og Trengereid, er en hån mot oss som lever og jobber her. Det viser at Frp er mer interessert i å smykke seg med 110-skilt enn å utvikle Norge i en smartere retning.

Motorvei til Trengereid løser verken kapasitetsutfordringene til Voss eller behovet for akutt rassikring på E16. Det vi trenger, er en trygg, rassikker vei med midtdeler og forbikjøringsfelt.

En stemme til Frp er ikke en stemme til rask og effektiv pendling mellom Bergen og Voss på under 40 minutter, noe jernbanen ville gitt oss. Ei heller en prioritering av godstransport og næringsliv.

Toglinjen mellom Bergen og Voss utvikler bo- og arbeidsmarkedet i regionen. Samtidig kutter prosjektet reisetiden på Bergensbanen til Oslo og øker attraktiviteten for tog. Dette er et prosjekt De Grønne prioriterer høyest.

Vi som bor i nye Vestland, er nødt til å rope høyere og prioritere Voss-Bergen høyest av de store samferdselsprosjektene på Vestlandet fremover.

Dette gjør vi ikke med Høyre og Frp sine ideer om å kutte alle prosjekt som faktisk går på skinner (les: Bybane og Bergensbanen), og som evner å løse flere samfunnsutfordringer på en gang.

En trygg E16 og raskere og mer effektiv bane mellom Bergen-Voss og Bergen-Oslo, bør være en regjerings hovedprioritet og er langt på overtid.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg