Vi må ta kjærestevolden på alvor

Altfor mange tenåringsjenter utsettes for vold fra sine kjærester. De trenger at voksne bryr seg og blander seg inn.

Publisert Publisert

Unge jenter i sin første kjæresterelasjon er ikke dumme, men de har ikke alltid klart for seg hva som er et sunt, godt og kjærlig forhold, skriver forsker Carolina Øverlien. Illustrasjon: Naeblys / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

 • Carolina Øverlien, forskningsleder og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  Forskningsleder og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Unge jenter er ofte veldig usikre på hva som er OK og ikke i et forhold. De mangler erfaringer og kunnskap om hva de skal finne seg i fra en kjæreste. De kan derfor trenge hjelp til å vite når de skal sette grenser.

Hvis du som forelder, lærer eller helsearbeider får mistanke om at en tenåring ikke har det greit i kjæresteforholdet sitt, er det viktig å ta dette på alvor og agere.

Jeg har ledet to forskningsstudier, en i Norge og en i Sverige, hvor vi har intervjuet unge som har vært utsatt for kjærestevold. De fleste vi snakket med, var jenter, men vi intervjuet også noen utsatte gutter.

Det er vanlig at offer og utøver går på samme skole, eller til og med i samme klasse, skriver forskningsleder Carolina Øverlien. Foto: NKVTS

De fleste unge hadde vært utsatt i et heteroseksuelt forhold. Vi fikk høre om til dels veldig grov vold, og mye seksuell vold, som først og fremst rammet jenter. Unge jenter opplever kontroll, frykt, fysisk vold, ydmykelse og seksuelt press på lik linje med voksne kvinner.

Det er viktig at vi tar disse jentene på alvor. Vi kan ikke bare klappe dem på skulderen og si de skal gjøre det slutt, gå videre og at de snart vil treffe en ny og bedre gutt.

Mange av jentene vi intervjuet, følte selv at de var nesten voksne og måtte ta ansvar for forholdet sitt. De stolte ikke nødvendigvis på voksne, og hadde lave tanker om hva slags hjelp de kunne få.

De opplevde et stort gap til voksenverdenen, og følte at voksne har dårlig innsikt i og forståelse for den situasjonen de befinner seg i. Det gjelder særlig det som skjer på sosiale medier.

Selvsagt er en viktig del av det å bli voksen å ta ansvar for egne handlinger, men vi vet at selv voksne kan ha vanskelig for å bryte ut av et voldelig forhold.

Når jenter havner i forhold og situasjoner som er såpass kompliserte, så kan de behøve hjelp. Kanskje skjønner de ikke selv at det de opplever, kan defineres som vold.

Som eksempel kan nevnes en jente som fortalte at kjæresten hennes beordret henne til å stille opp med seksuelle tjenester. Hun trodde det skulle være sånn. Var man sammen med noen, så skulle han få gjøre det han ville med hennes kropp, når som helst.

Denne oppfatningen fant vi hos flere jenter både i Sverige og Norge. De vet ikke at de har lov til å sette grenser. Det er en dårlig tilbakemelding til land som Norge og Sverige, som i årtier har vært stolte av, og nytt internasjonal anerkjennelse for, sitt arbeid for jenter og kvinners rettigheter.

Men også jenter som sa at de hadde nulltoleranse for vold, og som visste at det de ble utsatt for ikke var greit, kunne bli lenge i voldelige forhold. De bortforklarte kjærestens oppførsel, for eksempel med at han var i dårlig humør den dagen, eller at han hadde hatt en vanskelig barndom.

Tidligere forskning har ofte beskrevet volden mellom ungdommer som gjensidig konflikt mellom partene i forholdet. Sammenliknet med studier av vold i voksnes nære relasjoner, finnes få studier av kjærestevold blant unge.

Det som finnes, er for det meste gjort via spørreskjemaer. Slike skjemaer er best til å fange opp den mest alvorlige volden, og viser ofte ikke maktforholdet mellom kjønnene.

Også gutter kan bli forsøkt kontrollert av sine kjærester, og de kan oppleve dette som ubehagelig. Men det som går som en rød tråd gjennom våre intervjuer med unge jenter, er omfattende kontroll, ofte kombinert med andre former av vold, og som leder til frykt.

De jentene som opplevde alvorlig fysisk vold, fryktet for livene sine. Men også de som ikke opplevde livstruende vold, var veldig redde.

Det er vanlig at offer og utøver går på samme skole, eller til og med i samme klasse. Det gjør at jenten er enda mer utsatt, og gjør det enda vanskeligere å bryte ut av forholdet.

En slik situasjon kan gå utover den utsattes skoleprestasjoner, noe som kan få negative konsekvenser for videre utdanning og arbeidsmuligheter. Det setter et ekstra press på lærere og andre skoleansatte, som har et ansvar overfor både offer og utøver.

Mange av jentene vi snakket med, ble kontrollert i sosiale situasjoner: De fikk ikke ha mannlige venner, eller kjæresten bestemte hva hun skulle ha på seg. Én ble bedt om å bytte klær på skolen fordi kjæresten syntes hun så ut som en hore.

Mange av jentene var også redde for at bilder de hadde delt som en kjærlighetshandling kunne bli spredd i sosiale medier hvis de gjorde det slutt.

«Hore»-beskyldninger og ulovlig bildespredning er fenomener som fortsatt rammer jenter i langt sterkere grad enn gutter. Det kan gi et grunnlag for kontroll i forholdet.

Unge jenter i sin første kjæresterelasjon er ikke dumme, men de har ikke alltid klart for seg hva som er et sunt, godt og kjærlig forhold.

Da må du som voksen våge å blande deg inn, selv når du får beskjed om å holde deg unna. Både fordi jenten trenger hjelp der og da, og fordi hun skal legge grunnlaget for relasjoner senere i livet.

Til tross for at barn har flere rettigheter enn voksne, fortalte mange av jentene at de ikke hadde fått den hjelpen de trengte når de vendte seg til en voksen.

Våg å åpne for en dialog, med både jenter og gutter, om hva som er OK og ikke i et kjærlighetsforhold, hva som er brudd på loven, og hvilke normer som finnes i samfunnet når det gjelder mannlighet og kvinnelighet.

Snakk også om det som skjer på den digitale arenaen. Lytt, og ta det du får høre på alvor. Ta grep, og søk hjelp ved behov.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Ny forskning: ADHD øker sannsynligheten for å bli forelder som tenåring

 2. Sexolog: Seksualopplysningen var ikke bedre før

 3. Bør hun gjøre noe når sønnens venn bruker mye tid på forum med kvinnehat?

 4. Hun var en velfungerende student. Etter ett års mishandling er hun delvis invalid.

BT anbefaler

Brann må på trener­jakt: Disse profilene er ledige på markedet

Her er 25 trenere som kan være aktuelle for Brann.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Vold
 2. studier
 3. Sverige
 4. Norge
 5. Forskning