Frp vil ha likhet for loven

Det er fullt mulig å ivareta den flotte samiske kulturen uten å ha lover som forskjellsbehandler norske borgere.

Frp er mot særrettigheter, men selvsagt ikke det samiske folket, skriver Sylvi Listhaug.
  • Sylvi Listhaug
    Partileder, Frp
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergens Tidende sin gjestekommentator Stig Arild Pettersen hevder i en kommentar 13. mars at min holdning til samene er utbredt, «takket være en vellykket fornorskingspolitikk». Påstanden kommer etter Frp har foreslått at det må være reell likhet for loven, og at ingen i Norge skal ha særrettigheter.

La meg først gjenta det jeg var klar på i min tale under Frps landsstyremøte, og har gjentatt mange ganger i etterkant. I løpet av mine over to år som landbruksminister fikk jeg gleden av å bli bedre kjent med reindriften og den samiske kulturen. Det er en kultur jeg har stor respekt for, og vi har et nasjonalt ansvar å ta vare på den.

Frp er mot særrettigheter, men selvsagt ikke det samiske folket.

Pettersen skriver i kommentaren at reindriften ikke er en samisk særrettighet, fordi det handler om retten til fri kulturøvelse. Ifølge ham er samiske særrettigheter noe som «oppfattes nettopp slik i områder med reindrift», og «her føler mange at naboens reindrift har forrang alt annet».

Det er rett og slett en bagatellisering av reelle utfordringer i Nord-Norge å hevde at dette kun dreier seg om følelsene til dem som står midt i de mange konfliktene. Det heller ikke mediene sørpå har fått med seg, er at det er ulike meninger også i den samiske befolkningen.

For konfliktene er absolutt reelle og dreier seg om fremtiden til hele landsdelen. Nord-Norge er en landsdel der folketallet går ned. Ikke på mange tiår har det vært viktigere å legge til rette for at folk vil bo og skape seg et liv i nord, etter at Russland invaderte et demokratisk naboland. Da må vi sikre utbygging av infrastruktur, industriutvikling og flere arbeidsplasser i nord.

Demonstrasjonene mot vindparken på Fosen tidligere i mars har ført til økt oppmerksomhet rundt arealkonflikter mellom reindrift og utbygging av energi. Her er demonstranter samlet foran slottet i Oslo.

Reindriftsamene har nå i praksis langt på vei vetorett fordi de kan trenere saker gjennom innsigelser under saksgangen. Sametinget har vært en sterk motstander av utbygging av ny infrastruktur, med begrunnelsen at det er kan være i strid med det folkerettslige vernet samisk kultur og næringsutøvelse har.

Blant annet er de mot en ny kraftlinje i Øst-Finnmark, der det er stort behov for mer kraft for kunne etablere ny næringsvirksomhet i dette strategiske viktige område for Norge.

Det er fullt mulig å ivareta den flotte samiske kulturen uten å ha lover som forskjellsbehandler norske borgere på grunnlag av etnisk opprinnelse/etnisk tilhørighet. Dette skaper bare unødvendige konflikter, og vi ser også at det er ulike meninger om dette innad i den samiske befolkningen som rammes av all motstanden mot nødvendig utvikling i landsdelen.

Frp mener norske politikere har et ansvar for å ta vare på alle innbyggerne i landet vårt, både den samiske befolkningen og resten av befolkningen. Det er derfor vi må gjennomgå norsk lovverk med sikte på å få likhet for loven og slutt på særbehandling basert på etnisitet.

Publisert: