• FLØYSVINGENE: Det er vanskelig å fatte hvor mye landskapet har endret seg på drøyt hundre år. Her fra Fløysvingene i 1900. FOTO: Knud Knudsen, Universitetsbiblioteket Bergen

Skogen er mer verdt enn vi tror

Slik olje overtok for skog for 100 år siden, vil skog igjen kunne erstatte olje.