Saborg i Bergen må sikres

DEBATT: Direktør Stig Stark-Johansen og Ole Jakob Abraham har minimal kompetanse, og vil stjele og bruke Lars Borgersruds prosjekt som grunnlag for en bok om Saborg i Bergen.

MINIMAL KOMPETANSE: Stark-Johansen har gjennom advokat hevdet at Museum Vest «eier» Saborg-prosjektet, at han skal lede det og Ole Jakob Abraham skrive boken om Saborg i Bergen. Begge har minimal kompetanse til det i forhold til Lars Borgersrud, skriver August Rathke.

  • August Rathke
    Krigsveteran, leder for motstandsgruppen Saborg
Publisert:

August Rathke

I BT og BA 14. februar har direktør Stig Stark-Johansen i Museum Vest vært i en annen virkelighets verden. Etter hans angrep mot dr.philol Lars Borgersrud må jeg sterkt gi min anerkjennelse og støtte til Borgersrud. Han har meget høy kompetanse i forskning og skriving av okkupasjonstidens historie, med kommunistenes innsats i motstandskampen som spesialfelt .Direktør Stark-Johansen og hans medarbeider Ole Jakob Abraham har minimal kompetanse, og vil «stjele» og bruke Lars Borgersruds prosjekt som grunnlag for en bok om Saborg i Bergen.

Faglig høy kvalitet

For å komme til virkeligheten: Etter debatt i BA og BT for cirka ti år siden, med bakgrunn i likvidasjonen av statspolitibetjent Walter Pedersen i 1944, ble vi enige om at historien til kommunistenes sabotasjeorganisasjon i Bergen måtte bli skrevet. Terje Olsen, sønn av Reidar Olsen, som ble drept i gestapohuset mistenkt for skuddene som drepte, var også enig i at dette var nødvendig.

Les også

Ingen tillit til Borgersrud

Borgersrud utarbeidet en detaljert beskrivelse av hva en slik bok om Saborg i Bergen måtte inneholde og hvorledes det måtte forskes for å få faglig høy kvalitet på resultatet. Han planla ut fra kjennskap til arkiver i inn— og utland, til personer som hadde tilknytning til Saborg og med viten om andres forskning hvorledes det måtte arbeides med prosjektet. Han hadde alle nødvendige forutsetninger for å få adgang til strengt hemmelige arkiv og opplysninger, men også med ansvaret for bruken av taushetsbelagte forhold. Prosjektet ble forelagt for Norges Forskningsråd, som ga det stor anerkjennelse.

Borgersrud som leder

Ved presentasjon av dette prosjektet fikk jeg Trond Mohn til å gi én million kroner og Kavlifondet til å gi 100.000 kr til gjennomføring av det. I tillegg bevilget to fagforeninger i Bergen 10.000 hver. Museum Vest hadde intet å gjøre med finansieringen av prosjektet. Forutsetningen fra alle sponsorene var at Lars Borgersrud ledet prosjektet og garanterte for kvaliteten.

Prosjektet er etter min mening et åndsverk hvor opphavsretten og bruken av det er beskyttet.

For det praktiske arbeidet, som regnskap, arkiv, ble Museum Vest kontaktet. Seniorleder ved museet, dr. philol Egil Christophersen, var medlem av prosjektgruppen og så det som en mulighet for museet til å kunne markere seg ved å være sekretariat for prosjektet. Dessverre døde Egil Christophersen, som også var en spesialist i okkupasjonstidshistorien og derfor med i prosjektgruppen.

Det er ingen skriftlig avtale med Museum Vest, men museet har hele tiden kun fungert som sekretariat. Det har heller ingen kompetanse til å være med på annen måte. Slik er det oppfattet av sponsorene, som ikke har gitt noen penger til Museum Vest.

Alvorlige beskyldninger

Under ledelse av Lars Borgersrud ble det opparbeidet en imponerende samling av dokumenter, intervjuer av folk med tilknytning til Saborg, fotografier med mer. Også dette antar jeg er «åndsverk» i tilknytning til prosjektet med opphavsrett og bruksrett for den som ledet arbeidet.

Alt var såre vel inntil det halvårlige prosjektmøtet 12. november 2013. Ole Jakob A braham som var kommet med i gruppen fordi han behersket russisk, fikk av Borgersrud anledning til å delta i utarbeidelse av råmanuskript. I møtet rettet han alvorlige beskyldninger mot Borgersrud for innblanding i hans arbeid, urettferdig kritikk, nedverdigende oppførsel over for ham og mente at Borgersrud var uten kompetanse som leder av prosjektet. Han erklærte at han alene måtte skrive boken.

Ville fortsette

Les også

- Grovt usaklig angrep

Dessverre klarte ikke Borgersrud å beherske seg, selv om jeg ba ham «telle til ti». Han sa at han etter dette ikke kunne lede projektet, og gikk.Jeg ga uttrykk for at Borgersrud ikke kunne trekke seg fra prosjektet uten sponsorenes samtykke. 14. november ble Trond Mohn, som største sponsor, orientert av meg og var enig i at Borgersrud ikke kunne trekke seg, han var en forutsetning for gaven til prosjektet . Den eneste mulighet for det, var at han skaffet en ny prosjektleder som sponsorene kunne godkjenne.

I løpet av noen dager var imidlertid Borgersrud kommet til fornuft og meldte at han fortsatte som leder.

Men nei, nå kom direktør Stark-Johansen inn i saken. Han innkalte til et møte 21. november i regi av Museum Vest, men uten å innkalle hovedpersonen Borgersrud. Da jeg ble kjent med det, fikk jeg Stark-Johansen til å innkalle Borgersrud.I møtet erklærte Stark-Johansen at prosjektet var overtatt av Museum Vest, han var nå leder av det og Ole Jakob Abraham skulle skrive boken alene. På mitt spørsmål om hans hjemmel for dette, ble det ikke svart. Et krav fra meg om at det ble ført protokoll fra møtet, ble ignorert. Og så forlot han møtet etter at Borgersrud ikke aksepterte at Museum Vest «overtok» hans prosjekt og at han fortsatt var leder av det.

Der har saken stått siden til stor skade for fremdriften av bokarbeidet.

Avviste krav

Borgersrud innkalte prosjektmedlemmene til møte allerede 4. desember 2013. Der møtte Borgersrud og jeg, mens Sven-Erik Grieg Smith måtte melde forfall. Jeg anser møtet som et formelt prosjektmøte og ingen har protestert mot referat fra møtet. Det ble vedtatt å bryte all forbindelse med Museum Vest og overføre sekretariatfunksjonen til kontoret til LO i Bergen og omland. Det ble krevd at pengene som sto igjen på prosjektets konto i MV, per 5. desember cirka 400.000 kr, ble overført til prosjektets nye konto hos LO Bergen og at prosjektets arkiv og alle eiendeler ble overlevert til prosjektets nye sekretariat. Fagforbundet stilte advokat til disposisjon som formidlet kravet til Museum Vest.Etter at kravet er avvist av Museum Vest har Borgesrud innkalt til nytt prosjektmøte 21. februar. Professor Terje Halvorsen vil gå inn som nytt medlem etter Ole Jakob Abraham og det blir et nytt medlem fra sekretariatet.

Minimal kompetanse

Etter bruddet med Museum Vest har Borgersrud opptrådt rolig og bevisst om sitt ansvar for prosjektet. Det er ikke vist til noen hjemmel for at direktøren ved Museum Vest kan avsette Borgersrud på grunn av personlige uoverensstemmelser og overta hansprosjekt. Stark-Johansen har gjennom Museum Vests advokat hevdet at Museum Vest «eier» prosjektet, at han skal lede det og Ole Jakob Abraham skrive boken om Saborg i Bergen.

Etter min oppfatning grenser dette til straffbare forhold med erstatningsansvar

Begge har minimal kompetanse til det i forhold til Borgersrud, det er ingen prosjektgruppe og de vil ulovlig bruke Borgersruds prosjekt som grunnlag for boken. Det foreligger mistanke om underslag av 200.000 kr av projektets penger etter at Stark-Johansen bare har betalt 200.000 kr tilbake til Trond Mohnav bokført beholdning cirka 400.000 kr.Etter min oppfatning grenser dette til straffbare forhold med erstatningsansvar for Museum Vest.

Museum Vest har styremøte21. februar. Jeg håper at styret i Museum Vest tar denne saken meget alvorlig og sørger for at Borgersruds prosjekt kan gjennomføres snarest med sitt nye sekretariat i kontoret til LO i Bergen og omland, og at alt arbeid med en bok om Saborg i Bergen skrevet av Ole Jakob Abraham i regi av Museum Vest blir stoppet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg