• MINIMAL KOMPETANSE: Stark-Johansen har gjennom advokat hevdet at Museum Vest «eier» Saborg-prosjektet, at han skal lede det og Ole Jakob Abraham skrive boken om Saborg i Bergen. Begge har minimal kompetanse til det i forhold til Lars Borgersrud, skriver August Rathke.

Saborg i Bergen må sikres

DEBATT: Direktør Stig Stark-Johansen og Ole Jakob Abraham har minimal kompetanse, og vil stjele og bruke Lars Borgersruds prosjekt som grunnlag for en bok om Saborg i Bergen.