Harald Kryvi tar i BT 27. mai til orde for å opprette større rovdyrområder hvor landbruksaktiviteter bør avvikles. Her skal den opprinnelige faunaen prioriteres, konkluderer han.

Kryvis forslag representerer ingen løsning på rovdyrkonflikten. Tanken hans er at hvis man bare prioriterer noen områder til rovdyr og noen til beitenæringene, vil vi få en balanse. Allerede i dag er hele 55 prosent av Fastlands-Norge såkalte prioriterte områder for ett eller flere rovdyr. Data fra NIBIO viser at en ikke uvesentlig del av sauetapene nå skjer i randsonene til disse områdene, og de mener det kan tyde på at streifulven trekker lenger inn i landet for å finne mat.

BT-kommentator Mathias Fischer:

Kjernen i probleme t ligger med andre ord i at ulven ikke har noe forhold til hvor rovdyrområdene er. Han har ikke kikket på kartet for å finne de oppdaterte grensene for ulvesonen i det siste rovdyrforliket på Stortinget. Ulven drar dit maten er, og svært ofte vil dette være på utmarksbeite.

Derfor vil ikke Kryvis forslag løse rovdyrproblemet, men føre til at mindre av ressursene på utmarksbeite blir brukt til norsk matproduksjon.