• DISSENS: Cecilia Dinardi, medlem av barnevoldsutvalget, tok dissens på deler av utredningen, og har gitt uttrykk for at fremgangsmåten til utvalget ikke har gitt godt nok grunnlag for konklusjonene. Bakgrunnen for konflikten er de juridiske rammene for håndtering av taushetsplikt som utvalget måtte forholde seg til. Etter vårt skjønn er det viktig å diskutere hva disse rammene har hatt å si for det vi kan lære av utvalgets arbeid, skriver innsenderne. FOTO: Tor G. Stenersen

Hva kan vi lære av Barnevoldsutvalget?

Det viktigste er ikke å finne ut hvem som har skylden for at det går galt.