• TRENGER TRYGGE VEIER: Det viktigste er å sørge for at de veiene vi allerede har og bruker er både rassikre og vintersikre, skriver innsender. FOTO: Arkivfoto: Rune Sævig

Urettferdige veiprioriteringer

Må vi ha en samferdselsminister fra Hordaland for å bli prioritert over Rogaland?