Er kvinnekampen virkelig over?

Hvis kvinner stikker seg frem med kontroversielle ytringer, må vi alltid forberede oss på at vi kan få grove, seksualiserte trusler.

IKKE OVER: Så lenge kvinner oppfordres til å rette seg etter hets og voldtektstrusler, er ikke kvinnekampen over, skriver innsenderen. Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Ingrid Maria Mørch
Sivilingeniørstudent, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

I år ble det for første gang vedtatt at menn skal ha stemmerett i 8. mars-komiteen i Bergen. Kvinnedagen, en tradisjonell kampdag for kvinners rettigheter, blir forsøkt omgjort til en fellesdag hvor alle kan lufte sine kjønnsrelaterte problemer. Er det på tide, eller har både kvinner og menn mistet perspektivet?

Norge er blant de mest likestilte landene i verden. Mange synes at begrepet feminisme er utdatert. Det er ikke lenger noen kvinnekamp, hevdes det, men et felles prosjekt om å jevne ut ulemper for begge (alle) kjønn.

Riktignok opplever også menn ulemper på grunn av kjønn. De blir sosialisert til å håndtere følelser på en mindre konstruktiv måte enn kvinner, og menn som ikke lever opp til maskulinitetsstandarden føler seg ofte mobbet og marginalisert. Men kan disse ulempene virkelig sammenlignes med en kontinuerlig, overhengende trussel om å bli voldtatt?

Les også

Dagen feminismen tapte i Bergen

Kvinner blir opplært til å alltid ha i bakhodet at vi er potensielle ofre. Hva gjør det med vårt selvbilde? Vi lærer at det er vårt ansvar å identifisere enhver mulig risikosituasjon. Vi sosialiseres til å tilpasse atferden vår til potensielle overgripere. Kort sagt, vi læres opp til å være redde. Hvis vi nekter å leve slik, er vi ikke ansett som modige – bare idioter som ikke bryr oss om vår egen sikkerhet.

Er du en av dem som sier at man ikke kan tilpasse livene sine etter terrortrusler? At man må reise og kose seg som før og ikke være redd, ellers oppnår terroristene akkurat det de vil? Det er det ingen som sier til kvinner som går ute alene etter mørkets frembrudd. Det er ingen som sier det til kvinner som hygger seg på nachspiel. «Hvis hun ble voldtatt, var det selvfølgelig ikke hennes skyld, men hun hadde jo ikke trengt å være så uforsiktig.» Voldtekt er seksualisert terror. Dette rammer alle kvinner som gruppe. Så lenge trusler mot kvinners frihet til å bevege seg i sin egen hjemby ikke vekker samme forargelse som trusler mot menns frihet til å reise, er ikke kvinnekampen over.

Er du en av dem som mener at ytringsfrihet er Vestens viktigste verdi, og stemte i med «Je suis Charlie» da satiremagasinet Charlie Hebdo ble forsøkt truet til taushet? Hvis kvinner stikker seg frem med kontroversielle ytringer, må vi alltid forberede oss på at vi kan få grove, seksualiserte trusler fra fremmede menn. Menn som føler seg som ofre for likestillingen, fordi de ikke har noe annet å identifisere seg med enn privilegiene de har som menn, tyr gjerne til hets og voldtektstrusler for å skremme kvinner tilbake på plass. Så lenge kvinner oppfordres til å rette seg etter dette, er ikke kvinnekampen over.

Les også

Feminisme hele året

Jeg så ikke noe «Je suis Sophie Elise» da hun mottok trusler fra medlemmer i Mannegruppa Ottar etter å ha kritisert dem på bloggen sin. I stedet ble hun oppfordret av politiet til å fjerne ytringen sin – av hensyn til egen sikkerhet. Så lenge ytringsfriheten til en kvinne som kritiserer en ufin manneklubb ikke føles like viktig som ytringsfriheten til et magasin som mobber muslimer, er ikke kvinnekampen over.

Nesten ingen ser på et samfunn uten voldtekt og voldtektstrusler som realistisk. Men kvinner har da kjempet frem større endringer i løpet av femti år enn noen kunne forestilt seg. For drøyt hundre år siden hadde vi ikke engang stemmerett. Er virkelig tiden inne for å kaste inn håndkleet og si at bedre enn dette blir det ikke? Et samfunn kan kanskje aldri totalsikres mot voldtekt og trusler, men trenger det virkelig å være så vanlig? Trenger det virkelig å ses på som en naturkraft, som det er kvinners ansvar å tilpasse seg? Er det ikke nettopp den holdningen som ligger til grunn for at så mange voldtektsmenn blir frikjent? Så lenge den holdningen består, er kvinnekampen langt fra over.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg