Cruise er ikke problemet

I Bergen utgjør cruise mindre enn en syvendedel av de tilreisende. Og ikke minst er cruisetrafikken den best regulerte turismen i byen allerede.

Publisert Publisert

UNDERLIG: Det underlige er de mange påstandene om at det er cruiseturistene som er årsaken til forsøpling og dårlig torgtilbud, skriver Sandra Diana Bratland. Foto: JAN M LILLEBØ

Debattinnlegg

  • Sandra Diana Bratland
    Administrerende direktør, Cruise Norway

De seneste ukene har det vært en rekke avisartikler med ulike påstander om cruisetrafikken. Vi ønsker derfor å gi noen oppklaringer.

Turisme gir store inntekter til lokalt næringsliv i Norge. Bare i Bergen var det nærmere 3,5 millioner besøkende i fjor som handlet varer og tjenester for mange hundre millioner kroner.

Den store turiststrømmen er ønsket. Reiselivsdirektør Ole Warberg har uttalt et mål om en million flere solgte romdøgn i Bergen over en 10-årsperiode fra 2014-2024. Samtidig er det ønske om å styrke tilgjengeligheten til Bergen og å øke Bergens attraksjonskraft.

Les også

BTs journalist prøvde seg som cruiseturist: «Alle mine fordommer ble bekreftet, før selvtilliten fikk en alvorlig knekk»

Mange besøkende gir selvsagt utfordringer om byen ikke legger godt nok til rette for dem. Populære attraksjoner vil i perioder få kø, enten det er Eiffeltårnet eller Fløibanen. Flere har uttalt i BT at Fisketorget ikke er autentisk nok, og at deler av tilbudet i Bergen er «turistfeller».

Det underlige med debatten i Bergen i sommer er de mange påstandene om at det er cruiseturistene som er årsaken til problemer i byen – fra forsøpling til dårlig torgtilbud. De siste ukene har en ny «cruisestrategi for Bergen» fått mye spalteplass, der det kan synes som at noe av formålet med strategien er å begrense cruisetrafikken.

Men det er ikke cruisetrafikken som er problemet. I Bergen utgjør cruise mindre enn en syvendedel av de tilreisende. Og ikke minst er cruisetrafikken den best regulerte turismen i byen allerede.

Ett til to år i forveien vet man hvor mange skip som kommer, hvor i Norge de anløper og til hvilken tid samt hvor mange passasjerer de har med seg. Dette gjør at destinasjonen har god oversikt og kontroll over cruisetrafikken lang tid i forveien.

Aktivitetene på land organiseres av agenter som gjør en svært god jobb med å spre turistene på ulike utflukter til ulike tider, både i sentrum og ute i distriktet. Det er med andre ord ikke slik at et skip med 3000 passasjerer betyr 3000 passasjerer på Bryggen klokken 10. Man vet i forkant hvor mange busser som kjører utflukter i byen. Når det klages over at det er for mange turistbusser i sentrum, så er det derfor underlig at det er cruisebussene det klages på all den tid man ikke har oversikt over øvrig turisttrafikk.

Les også

Debatt: Cruiseturister er også turister

Det er viktig å ta med i beregningen at cruise gir lokalt næringsliv store inntekter. Omsetningen i Norge er på 2,3 milliarder kroner årlig. I følge Innovasjon Norges Turistundersøkelse 2014 legger hver cruiseturist igjen 860 kroner per passasjer per dag i tillegg til 108,- kroner per dag i vederlag og avgifter i forbindelse med anløpet. Cruiseturistene er dessuten de turistene som er mest fornøyde med sitt opphold i Norge.

Hotelldirektør Kjetil Smørås foreslår en «turistavgift» på 1000 kroner per cruisepassasjer. En diskusjon om turistavgift er interessant og noe vi imøteser, men en slik avgift bør da gjelde alle tilreisende, også Kjetil Smørås’ hotellgjester.

Er formålet med avgiften å begrense turiststrømmen så synes det å komme i konflikt med reiselivsdirektørens ønske om å øke antall overnattinger med en million gjestedøgn. Er målet å få inn penger, må det spesifiseres nøye hva disse skal gå til.


Vi synes det er underlig at det er deler av reiselivsnæringen selv som til de grader snakker ned et segment av turismen i Norge. Dette er tross alt gjester som de selv via sin markedsføring av byen og regionen har vært med på å få hit.

Cruise Norway ønsker en bærekraftig utvikling, der vi har god kontroll over trafikken, fortsatt fokus på reduserte utslipp og enda bedre tilrettelegging for økt lokal verdiskaping.

Klok utvikling av infrastruktur i Bergen og målrettet videreutvikling av turistindustrien i regionen er noe vi alle ønsker, men dette krever at man tenker helhetlig og langsiktig og ser landbasert turisme og cruiseturisme samlet. Å rette begrensende tiltak mot kun ett segment blir derfor snevert og lite effektivt.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg