Klimakaos koster

Vi vet at Norge blir varmere og våtere. Nå må klimakunnskapen omsettes til handling i kommunene.

BEKYMRER: Flommen på Vestlandet forårsaket store ødeleggelser i november i fjor, som her i Flåm i 2014. Ekstreme nedbørshendelser er noe vi må forvente mer av utover i århundret, skriver Ellen Hambro. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

  • Ellen Hambro
    Direktør for Miljødirektoratet
Publisert:

I sommer førte enorme nedbørsmengder til en nedslående rekord i Bergen. Ved målestasjonen på Florida målte de 76,2 millimeter nedbør i løpet av ett døgn. Det er nesten 30 prosent av regnet som faller i Skjåk i Gudbrandsdalen, Norges tørreste sted, i løpet av et helt år.

Ekstreme nedbørshendelser er noe vi må forvente mer av utover i århundret. De vil bli mer intense, og inntreffe oftere enn før — i takt med at kloden varmes opp.

Debatt:

Les også

Å redde verden er ikke en venstresidegreie

Klimaendringer er mer enn ekstremvær, for de berører alle samfunnsområder på godt og vondt. For eksempel kan landbruket få lenger vekstsesong når det blir varmere, men mer nedbør kan føre til sopp og sykdom på avlingene. I byggsektoren kan råteskader bli et økende problem. Byene må rustes for å tåle mer nedbør, og håndtere overvann slik at det ikke ødelegger bygninger og infrastruktur.

Drikkevann og badevann må beskyttes mot overvann som har dratt med seg forurenset grunn, eller blandet seg med kloakk. Etter ekstremnedbøren i Oslo-regionen advarte nylig kommuneoverlegen i Asker og Bærum folk mot å bade i fjorden, på grunn av for mye tarmbakterier.

Nyhet:

Les også

Byrådet får kritikk for vag klimaplan

FNs klimapanel har fortalt oss hvilke klimaendringer verden må tilpasse seg til. På oppdrag fra Miljø— direktoratet har flere titalls forskere samarbeidet om å «omregne» resultatene fra klimapanelet til norske forhold. Resultatene ble nylig presentert i to rapporter: «Klima i Norge 2100» og en rapport om havnivåstigning for Norge.

Forskerne kunne blant annet fortelle oss at Bergen og Stavanger, i verste fall, må forberede seg på at stormflonivåene som i dag i gjennomsnitt opptrer hvert 200-ede år, om cirka 50 år kan inntreffe årlig. Det kan for eksempel få store konsekvenser for Bryggen og Fisketorget.

Professor om fossilt brennstoff:

Les også

Vi orkar ikkje ubehaget

Denne uken møtes klimaforskere og myndigheter fra de nordiske landene til nordisk klimatilpasningskonferanse i Bergen. Miljødirektoratet er en av broene som skal bidra til å oversette forskning og kunnskap til klimatilpasningstiltak i kommunene.

I kjølvannet av rapporten «Klima i Norge 2100», er Norsk klimaservice-senter (KSS), med støtte fra Miljødirektoratet, i gang med å lage klimaprofiler for landets fylker. Profilen for Hordaland ble publisert forrige uke. Dette er et viktig verktøy for kommuner og fylker som skal planlegge for et endret klima.

I tilpasningsarbeidet er det nyttig for oss å vite hva som fungerer lokalt, og hvor skoen trykker. Dialog med kommunene er viktig. Miljødirektoratet og elleve bykommuner har, på oppdrag fra Klima— og miljødepartementet, etablert et nasjonalt klimatilpasningsnettverk.

Nyhet:

Les også

Ny regnrekord også denne måneden

I nettverket skal kommunene dele kunnskap og erfaringer, bidra til kompetanseheving om klimaendringer og tilpasning i egen region, og være med å utvikle klima— tilpasningsarbeidet nasjonalt. Vi skal legge til rette for at relevante sektormyndigheter og fagmiljøer involveres i nettverkets aktiviteter. I og utenfor nettverket støtter vi også pilotprosjekter som tester ut klimakunnskapen og setter den ut i livet.

For konsekvensene av klimaendringene er store. For eksempel kom det i 2011, i løpet av to timer, omtrent 150 millimeter nedbør i København. Skadene kostet, ifølge kommunen, mellom fem og seks milliarder danske kroner.

Les også:

Les også

- Bergen kan lære av København

Både forskning og erfaring forteller oss at klimatilpasning er helt nødvendig. Kostnadene ved å la være er for store. Mange kommuner og flere næringslivsaktører er godt i gang. Vi håper at konferansen i Bergen vil inspirere flere til handling. For vi må handle nå.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg