Åpning av norske oljefelt er grunn til å feire

Det er bedre med olje produsert i Norge enn radikale regimer i Midtøsten.

Publisert: Publisert:

ÅPNET: I feltets driftsfase, som er forventet å vare i mer enn 50 år, vil Johan Sverdrup-feltet gjennomsnittlig gi 3400 årsverk i året. Foto: REUTERS/INTS KALNINS

Debattinnlegg

Chase A. Jordal
Nestleder, Bergen Senterparti

Tirsdag 7. januar ble det nye oljefeltet, Johan Sverdrup, offisielt åpnet. Dette på tross av protestene fra Miljøpartiet de Grønne (et parti jeg for øvrig mener Senterpartiet aldri burde inngå et regjeringssamarbeid med), som attpåtil protesterte mot at Kongen skulle delta på den offisielle åpningen av oljefeltet.

«En gigantisk feilinvestering!» erklærte MDGs Une Bratholm om åpningen av oljefeltet, som vil føre enorme rikdommer inn i det norske samfunnet. Sverdrup hadde nok aldri blitt åpnet, og annen norsk oljeproduksjon fortløpende blitt avviklet, dersom MDG og deres likesinnede fikk styre norsk industripolitikk. Men hva hadde egentlig vært konsekvensen av en slik avvikling?

Chase Alexander Jordal Foto: Eirik Brekke

Antakeligvis hadde effekten vært minimal, for ikke å si ikke-eksisterende. Ikke fordi at det å unnlate å pumpe opp norske oljeressurser ikke hadde ført til en reduksjon av klimagassutslipp, men det er fordi det tross alt eksisterer et internasjonalt marked med behov for olje.

Ja, takket være fremveksten av nye effektive former for fornybar energi, så har verdens olje behov minket, men behovet for olje eksisterer fremdeles og vil trolig gjøre det en stund fremover. Så lenge det er et behov i markedet for olje, så vil noen forsøke å mette behovet, enten vi har avviklet norsk oljeindustri eller ikke.

Les også

Erna «åpnet» Sverdrup-feltet: Gratulerte oljearbeiderne

Så lenge oljebehovet eksisterer, så vil det aktuelle spørsmålet ikke være hvorvidt noen skal produsere den, men det vil være et spørsmål om hvem. Da mener jeg at det uten tvil er bedre at forsvarlige oljenasjoner som Norge fortsetter å produsere olje etter markedets behov, fremfor at vi i miljøselvpiskingens navn avvikler egen oljeindustri og gir markedsandelen vår til land som Iran og Saudi-Arabia. Oljen vil bli produsert så lenge behovet er der, og da blir det jo et naturlig spørsmål å stille seg: hvor går pengene, og hva de brukes til?

Med norsk oljeproduksjon vil pengene kunne brukes både til vår egen fordel, gjennom en videre forvaltning og styrking av velferdsstaten, så vel som at de vil komme også andre enn nordmenn til gode gjennom fornuftige investeringene via oljefondet. Eksempler på dette kan være investeringer i utviklingen av fornybar energi.

I Norge er vi så heldige at vi har bygget opp en fornuftig måte å forvalte fellesskapets goder, som vi har fått takket være oljeindustrien. Det er bedre vi fortsetter å produsere oljen slik at inntektene går til våre fremtidige generasjoner, enn at oljepengene går til å finansiere iranskstøttede terrormilitser i Midtøsten eller konstrueringen av Saudi-støttede salafistiske moskeer i Europa.

Åpningen av Johan Sverdrup-feltet er noe vi burde feire, fordi våre fremtidige generasjonen kommer til å nyte godt av det. Så jeg sier gratulerer med dagen til det norske folk.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg