Vi tar rent drikkevann for gitt

Publisert Publisert

FARLIG FERD: Vannet vårt blir regulert av vann- og avløpssystemer. Vannet skal fra kilden, gjennom tunneler, høydebasseng og pumpestasjoner, helt hjem til din kran. Mye kan gå galt på veien, skriver Rune Birger Nilsen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Rune Birger Nilsen
    Mathopen
  1. Leserne mener

På Askøy ble flere tusen innbyggere slått ut av tarmbakterien Campylobacter, og to mennesker mistet livet. Vi er blitt forledet til å tro at vi har verdens beste drikkevann i Norge, men risikoen for å få i seg infisert drikkevann øker med fravær av systematisk vedlikehold og etablering av hygieniske barrierer. Det er et problem, også her i Norge.

Vannet vårt blir regulert av vann- og avløpssystemer. Disse dekker hele verdikjeden fra nedbørfelt til forbruker. Vannet skal fra kilden, gjennom tunneler, høydebasseng og pumpestasjoner, helt hjem til din kran. Med andre ord, mye kan gå galt på veien.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og krever regelmessige kvalitetstester. Et viktig verktøy er risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), men disse vil bare fungere dersom de blir revidert fortløpende, slik at de gjenspeiler den reelle risikoen i vannverket. Forrige analyse for Ingersvann vannverk på Askøy ble utarbeidet i 2009.

Dette var bare ett av flere brudd på drikkevannsdirektivet Mattilsynet avdekket i Askøy kommune 12. mai 2017. Ingersvann hadde i tillegg ingen fullgod reservevannsforsyning ved bortfall av råvannskilden eller Ingersvann vannbehandlingsanlegg, og høydebassenget var dårlig sikret mot fysisk inntrengning.

Absolutte tidsfrister for retting av slike avvik må på plass fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre må Fylkesmannen og Mattilsynet føre tilsyn for å sikre at rettingene blir gjennomført. Det vil føre til at utbedringer må iverksettes. Dette angår også vedlikehold av vann- og avløpssystemet.

Den generelle tilstanden for vann er dårlig i Norge. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 prosent – enkelte vannverk har over 60 prosent. Dette er veldig høyt sammenliknet med andre deler av Europa, der enkelte land har helt ned mot bare åtte prosent.

Dessuten er utskiftningstakten av ledningsanlegg i de fleste kommunene for lav, og etterslepet gir økt fare for forurensning av drikkevannet. Med dagens tempo vil det ta 150 år før vi oppnår tilfredsstillende standard på ledningsnettet, ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Rune Birger Nilsen Foto: Privat

Det nasjonale vedlikeholdsetterslepet innen vann- og avløp er på svimlende 390 milliarder kroner, og økende. Kronen på verket er at klimaendringene vil føre med seg mer nedbør og mer overvann – og sårbarheten vil øke.

Fornyelse er nødvendig. Anvendelse av moderne sensor- og datateknologi må inkluderes. Automatisering av prøvetakinger er ressurssparende og effektivt.

Krisen på Askøy kunne kanskje vært unngått ved å utføre ukentlige prøvetakinger mellom Øvre Kleppe høydebasseng og inntakspunkt hos forbrukerne.

Situasjonen er akutt og må prioriteres i statsbudsjettet, men det er ingen norske politikere som går til valg på lovnader om å bevilge flere hundre millioner kroner til oppgradering av vann- og kloakkrør. Det er enklere å love milliarder til å anlegge noe nytt. Snorklipping trumfer dessverre grøfting.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg