Arbeiderpartiet – et parti for arbeidsfolk flest?

Arbeiderpartiet hadde landsmøte før påske. Det var lite fokus på fastlandsindustriens vilkår selv om partiet påstår at de er for arbeidsfolk flest.

Publisert:

AP-LANDSMØTET: Ap-leder Jonas Gahr Støre og resten av partiet var lite opptatt av fastlandsindustrien da de holdt sitt landsmøte i april, hevder Olav Reikerås (Sp). Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Debattinnlegg

Olav Reikerås
Kalvedalsveien

Partiet vil innstille videre leting etter olje og gass. Vi kan alle være enige om at olje og gass vil trappes ned før eller siden. Men rundt 200.000 arbeider i næringen, og de fleste har familie. Så mellom en halv og en million mennesker er direkte eller indirekte berørt. Så hva med disse når næringen avvikles? Det er neppe trolig at de kan få sitt utkomme av solenergi, vindmøller eller uklar form for grønn energi. Og hva med oss andre?

Halvparten av landets eksportinntekter kommer fra olje og gass, og næringen er den viktigste for å opprettholde velstanden. Derfor må vi bygge ut andre eksportrettede næringer parallelt med nedtrapping av olje og gass. Det kan vi bare gjøre ved å utvikle fastlandsindustrien. Men hva står Arbeiderpartiet og regjeringen for?

For et år siden var de enige om at vi skulle slutte oss til EUs energibyrå ACER. Hensikten er å få fri flyt av energi i EU/EØS-området; som vi har fri flyt av kapital og arbeidskraft.

Allerede i vinter har vi sett konsekvensene med skyhøy pris på strømmen. Kraftselskapene sier det skyldes den tørre sommeren, men de nevner ikke den våte høsten. Og dersom det skyldes den tørre sommeren, så er det rart at nettleien også har økt.

Grunnen er selvsagt at vi må konkurrere med Europa om pris på strømmen, og nettleien blir høy når vi må være med på å betale for strømkabler til Europa. For husholdningene har dette kostet, men det kan koste mer for den kraftkrevende industrien på Vestlandet.

I en nylig rapport fra DeFacto, presentert i Frifagbevegelse.no, kommer det frem at 30.000 industriarbeidsplasser er truet med vår harmonisering til EUs energimarked. Og hvordan Arbeiderpartiet og regjeringen forholder seg til dette er et åpent spørsmål.

Vi har investert 9000 milliarder i utlandet. Pengene våre bruker utlendingene til å investere i eget næringsliv og egen industri. I Norge står fastlandsindustrien for omkring syv prosent av verdiskapingen mot rundt tyve prosent i Europa. Men er vi villige til å hente hjem milliarder for å utvikle fastlandsindustrien parallelt med nedbygging av olje og gass?

Arbeiderpartiet og andre partier er tause om dette. Så når ledende arbeiderpartifolk sier de er for arbeidsfolk flest, kan man spørre om de selv har vært i arbeid som folk flest.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg