Vi lever i en farlig tid

DEBATT: Vi må kvitte oss med atomkraften.

Publisert Publisert

ØDELEGGENDE: 33 år etter at atomkatastrofen i Tsjernobyl råket hele Europa, kan dyr som beiter i områdene som fikk mest radioaktivt nedfall fortsatt ha for høye radioaktivitets-verdier, skriver innsender. Foto: Kirill Sergeev / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Susanne Urban
    Styremedlem, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet ,  IKFF
  1. Leserne mener

I disse dager er det 33 år siden atomkatastrofen i Tsjernobyl rammet hele Europa. Fortsatt kan dyr som beiter i områdene som fikk mest radioaktiv nedfall, ha for høye radioaktivitets-verdier. Sau, geit, kyr og tamrein fra utmarksbeite må «fôres ned» med fôr fra ikke-forurensede områder. Og fortsatt har ingen land i verden etablert et trygt langtidslager for radioaktivt avfall.

ICAN, den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, har fått Nobels fredspris – men dessverre er få mennesker klar over at atomvåpen og atomkraft er siamesiske tvillinger: Det trenges atomkraftverk for å produsere spaltbart materiale til atomvåpen. Alle de første atomanleggene ble bygget med dette formålet. Så ble anleggene (gruver, anrikningsanlegg og kraftverk) tatt i bruk for å produsere elektrisitet. Det er en dyr, ineffektiv og livsfarlig måte å lage strøm på!

Av verdens 195 FN-land er omtrent 160 uten atomkraft. I atomlandene blir gamle reaktorer «dekommisjonert»: bygget ned, tatt fra hverandre, og behandlet som radioaktivt avfall. En veldig kostbar og langdryg prosess, som selvfølgelig ikke er utslippsfri.

Det er kun atomvåpen-landene, og de som vil bli det, som absolutt vil bygge nye atomkraftverk. Saudia Arabias eneveldige regjering besluttet i 2018 å satse på atomkraft, selv om næringslivet også der omfavner solenergi, fordi den er rimeligere – og mye tryggere. England har to reaktorer under bygging, som blir fem ganger så dyre som planlagt. Det er helt vilt i forhold til vanlig samfunnsøkonomi!

Hvorfor skjer dette allikevel? Grunnen er ønsket om å beholde ingeniørmiljøet, utdanningen og teknisk kompetanse.

Vi lever i en veldig farlig tid.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg