Bompengeskatt er ikke løsningen

Vi trenger en rettferdig klima- og miljøpolitikk.

BOMPENGER: Det er først og fremst Frp som er ansvarlig for de mange bompengeringene som føres opp, ikke bare i Bergen, men i hele landet. Partiet for «folk flest» vil ha en minimumsstat samtidig som de ønsker seg massiv veiutbygging. Da hjelper det fint lite at de profilerer seg som bompengemotstandere lokalt i Bergen, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke

  • Sofie Marhaug
    1.kandidat for Rødt i Bergen
Publisert:

Rødt har som eneste parti på venstresiden stemt mot innføringen av de nye bompengestasjonene. Og ikke nok med det: Vi er det eneste partiet på Stortinget som også har foreslått 100 prosent statlig finansiering, dvs. skattefinansiering, av bybanen.

De to avstemningene henger sammen. Vi må nemlig ha mindre vei og mer bane – mindre privatbilisme og mer kollektivtransport – om vi virkelig skal løse klimautfordringene vi står overfor på en sosial og rettferdig måte.

Jeg er ikke interessert i klimaløsninger der de rikeste kjøper seg ut av problemene med teslabiler og klimakvoter på flyreiser, parallelt med at skattebyrdene fordeles nedover i systemet uavhengig av inntekt og formue.

Les også

Hver sjette bergenser vil stemme på bompenge-Trym

Rødt er heller ikke interessert i å finansiere store veiprosjekter, slik som Fremskrittspartiet. I virkeligheten er det først og fremst Frp som er ansvarlig for de mange bompengeringene som føres opp, ikke bare i Bergen, men i hele landet.

Partiet for «folk flest» vil ha en minimumsstat samtidig som de ønsker seg massiv veiutbygging. Da hjelper det fint lite at de profilerer seg som bompengemotstandere lokalt i Bergen. Dette viser også dagens meningsmåling; Folkeaksjonen nei til mer bompenger fikk en oppslutning på nesten 17 prosent mens FrP hadde mindre enn 5 prosent støtte.

Misforstå meg rett: Klima- og miljøkampen er utrolig viktig. Faktisk kanskje den aller, aller viktigste kampen vi står overfor. Og Rødt har støttet både køprising og datokjøring i bystyret, nettopp fordi disse problemene truer menneskers liv og helse på dager med dårlig luft – også helt uavhengig av størrelsen på lommeboken.

Samtidig er vi helt avhengig av at vi løser disse utfordringene på en mest mulig rettferdig måte, blant annet gjennom et progressivt skattesystem, hvis vi skal klare å få det store flertallet av mennesker med oss på å løse klimakrisen.

Les også

Kjære bompengemotstander: Du demonstrerer som en idiot

For noen uker siden satt jeg i en debatt der en rekke av bompengeaktivister var til stede i salen. Jeg synes ikke all motstanden deres er berettiget. Noen av dem bor i Fana og Ytrebygda, med god kollektivdekning, og jeg tviler helt ærlig talt på at alle disse menneskene har dårlig råd.

Men ett ansikt mener jeg at jeg dro kjensel på. Jeg kan ikke være sikker, men jeg tror det var en av foreldrene som aksjonerte mot nedleggelsen av Haugland skole. Skolen, som ligger i Arna, ble lagt ned i fjor. Elevene har nå fått en relativt lang og ikke særlig trafikksikker skolevei. Åsane og Ytre Arna har som kjent ingen bybane. Ei heller spesielt god kollektivdekning for øvrig.

Rødt støttet ikke nedleggelsen av Haugland skole. Men flertallet i bystyre gjorde det. Jeg kan forstå bompengemotstanden i Bergen nord, jeg mener at den er berettiget. Det er ikke rettferdig at bystyret forsømmer bydelen deres gang på gang, og altså gir dem en flat skatt som bompenger uten at de egentlig får noe igjen for den.

Løsningen på klimakrisen må være rettferdig. Slik situasjonen er nå frykter jeg at bompengene bare bidrar til økt motstand mot bybanen, og at utbyggingen i verste fall stopper opp som følge av denne motstanden. Det er ingen tjent med.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg