Trossamfunn skal ikke overta SFO

Kommunene må sørge for at skolen ikke er en arena for forkynning og rekruttering.

Publisert Publisert

REGLER: Dessverre er det kun ved deltakelse på gudstjeneste skolen har klare retningslinjer, skriver innsenderne. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

  • Mariann Øvstegård, leder og Inge Skogheim, nestleder Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag
  1. Leserne mener

I Norge har man en lang tradisjon med å overlate omsorgsarbeid til religiøse organisasjoner. Vi ser det innenfor rusomsorg, eldreomsorg, barnevern, barnehager, sykehus med mer. Vi har også en lang tradisjon med å slippe Den norske kirke til i undervisningen i den offentlige skolen.

Fra barnehagen av blir barna sendt på krybbevandring, påskevandring, forestillinger med juleevangeliet, gudstjenester, vandring gjennom bibelen med mer. Dessverre er det kun ved deltakelse på gudstjeneste skolen har klare retningslinjer, både om informasjon, og alternativer til de som ikke vil delta.

Kirkens plass i skolen har blitt strammet inn etter dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2007, men fortsatt har enkelte skoler et så tett samarbeid med den lokale kirken at det kan sies å gå på tvers av skolens krav til upartiskhet.

Når det til og med er utarbeidet planer for hvordan kirken kan komme inn å fylle pensum på de ulike temaene flere ganger i året, i fag som KRLE så blir det svært problematisk.

Det går fort over grensen til forkynning og forkynning ikke er tillatt i skolens religionsfag. En kan ikke ta det for gitt at denne undervisningen fra Kirken er uten forkynnelse.

Les også

Christian Lomsdalen: –Skolen er marinert i kristendom

Når man argumenterer imot blir man møtt med at det er ingen barn som tar skade av dette, som om undervisningen i Norge blir vurdert ut fra en skadeskala, og ikke faglige begrunnelser.

Dette er kjent stoff og hyppig løftet av blant annet Human-Etisk Forbund. Det som nå er nytt er at også andre religiøse aktører enn Den norske kirke er på vei inn i skole og SFO, vi håper derfor tiden er moden til at flere enn oss ønsker en tydeliggjøring av regelverket.

Særlig trengs det en oppstramming av kommunenes skolefritidstilbud (SFO) og tilbudet som gis der. Bergen kommune laget i 2018 en rammeplan for skolefritidsordningen i kommunen. Den sier mye om viktigheten av godt samarbeid og informasjon mellom SFO og hjemmet, og den sier at aktiviteter skal ha faglig begrunnelse.

Den sier dessverre ikke noe om respekt for foreldrene og elevenes tro og livssyn, eller hvilke aktører som skal få slippe til i SFO tiden. Stortinget har på sin side vedtatt at det ikke er tillatt med trosopplæring i SFO sine lokaler i åpningstiden.

Men hva kommer da under definisjonen trosopplæring? Med tanke på hvor mye som har vært tillatt av materiell og undervisningsopplegg fra Den norske kirke fremstår det som vanskelig å si hvor grensen går.

Dette har blant annet ført til at ved en offentlig skole i Bergen har frikirken Salt drevet både lekseundervisning og kulturskoletilbud i SFO-tiden.

Mange foreldrene var ikke klar over at det var pinsemenigheten som drev tilbudet, og flere har tatt kontakt med oss og sagt at de ikke visste at barna deltok der, før de hadde gått der en stund. Dette har ført til reaksjoner fra flere foreldre både ovenfor skolen og kommunen om for dårlig informasjon.

Les også

Asle Ystebø: – Ingenting er nøytralt – i hvert fall ikke skolen

I den seinere tid har vi gjennom Aftenposten sett hvordan Det Islamske Kultursenter flere steder driver en omfattende form for SFO-koranskole, der barn også overnatter i trossamfunnets lokaler.

Vi mener skolen og SFO ikke må stilles til disposisjon som en arena for forkynning og rekruttering til ulike trossamfunn. Det bør ikke overraske noen at misjonerende trossamfunn ønsker å nå ut til barn, uansett om det er en muslimsk menighet, pinsemenighet, scientologer eller Den norske kirke.

Tillater man det ene, må man også tillate det andre. Vi mener det er på høy tid at den offentlige skolen og SFO slutter å være en bakdør for trossamfunn, til å drive med religiøs påvirkning av barn.

Menneskerettighetsdomstolen advarte i 2007 mot «aktiviteter som egnet til å påvirke til annen tro. Særlig overfor de yngste barna», det må vi begynne å ta hensyn til.

Er tiden endelig moden, nå 12 år etter at dommen falt?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg