Ikke undervurder barns bruk av sosiale medier

Å sette regler fra et ovenfra og ned-perspektiv, kan føre til flere problemer.

Får man ikke god nok opplæring, kan man fort havne på dypt vann på sosiale medier, mener innsenderne.
  • Turi Reiten Finserås, Hilde Einarsdatter Danielsen og Jens Christoffer Skogen
    Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet, Bergen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ville du latt 16-åringen ut på dypt vann hvis hen ikke kunne svømme? Eller 13-åringen? Poenget er at det ikke bare er alderen i seg selv som avgjør om det er ok å være på dypt vann – men om man kan svømme og ferdes trygt i og rundt vann.

Det samme poenget tenker vi gjelder for bruk av sosiale medier. Ungdom må hjelpes til å øke sin digitale kompetanse, slik at de selv kan se hvordan det er hensiktsmessig å bruke sosiale medier.

Dette må gjøres med en inkludering av ungdommene selv, for vi kommer ikke unna at det er de som er ekspertene på egne erfaringer her.

Forskning tyder også på at å sette regler fra et ovenfra og ned-perspektiv vil kunne føre til flere problemer hos ungdommen.

Fra v. Turi Reiten Finserås, Hilde Einarsdatter Danielsen og Jens Christoffer Skogen.

Selv om vi ikke skal gi barn og unge full selvregulering av egen bruk på sosiale medier, må vi heller ikke undervurdere deres egne refleksjoner.

Når man gir ungdommene mulighet, gir de et nyansert bilde av hvilke fordeler og ulemper sosiale medier potensielt medfører.

Fra sosial støtte og tilhørighet på den ene siden, til negativ påvirkning på søvn og skolearbeid på den andre. Men hvis du fører krig mot dem, må du forvente motstand.

Et kjent ordtak er at «krigens første offer er sannheten». Det synes vi å merke godt fra foreldre når det er snakk om sosiale medier. Argumentene de kommer med, er ofte basert på frykt eller bekymring, og ikke kunnskap og erfaring.

Sannheten er at det finnes både positive og negative sider ved sosiale medier. Samtidig viser forskning at hvor mye tid man bruker på skjerm, har liten sammenheng med psykisk helse.

Noen forskere har til og med sammenliknet størrelsen på den mulige effekten med det å bruke briller eller å spise potet. Men om man som foreldre tror at dette er veldig ødeleggende for ungdommene på sikt, kan vi forstå at det er fristende å sette opp en forsvarslinje, for eksempel gjennom økt aldersgrense.

Ungdommene vil derimot klare å omgå linjen igjen og igjen. De har overlegne teknologiske våpen og kunnskap. Så la oss heller gå i fredsforhandling – få en dialog.

La oss sammen med ungdommen lære å svømme i det digitale farvannet og finne den naturlige oppdriften som kanskje ligger der.

Publisert: