Hey kommunen, don´t leave us students alone

Byrådet svikter studenter som sliter.

NEDPRIORITERT: Er studenters psykiske plager mindre viktige enn andres, spør Mia Milde. Illfoto:Shutterstock

Mia Milde
Leder for Velferdstinget vest

Byrådet sier at de setter de svakeste først, som jo er en god prioritering, men hvorfor overser de studentene igjen og igjen? Det er dobbelt så mange studenter som sliter med alvorlige psykiske symptomplager enn i befolkningen i samme aldersgruppe for øvrig. Det tilsvarer hele en av fem studenter!

Dette er en problemstilling Bergen kommune og byrådet har tatt på alvor i deres Plan for psykisk helse. Dette er ikke bare et studentproblem. Det er et samfunnsproblem.

Les også

Student Karoline Skarstein: - Jeg vil huske ensomheten

Dessverre ser vi nå at byrådet ikke følger opp sine egne vedtatte planer og målsettinger om studenthelse i budsjettforslaget for 2018, der studenter ikke engang nevnes i delkapittelet om psykisk helse. Faktisk er ikke studenter nevnt med et eneste ord i hele budsjettforslaget, selv om byrådet har et mål om at Bergen skal være Norges beste studentby!

Det er virkelig på tide at byen begynner å ta vare på studentene sine, og sikrer samsvar mellom ord og handling.

Nå blir studentene satt til å seile sin egen sjø. Når studentsamskipnaden sitter igjen med ansvaret, lukker kommunen i prinsippet øynene og håper at problemet skal gå over av seg selv.

Byrådet må slutte å gå rundt grøten, og heller anerkjenne studenter som den integrerte delen av befolkningen vi faktisk er, og handle deretter. Og i det minste nevne oss i budsjettet, da.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg