Skaper en lysere fremtid

Designmiljøet kan sette fart i fornyelsen av næringslivet.

SKOLDINGSSKADER: Den tverrfaglige utdanningen Design Thinking har gjennomført sin første pilot. Ett av studiene heter «Ida», og skal redusere skoldingsskader hos barn, i samarbeid med TRYG og Helse Bergen. CECILIE BANNOW, DESIGN REGION BERGEN

Debattinnlegg

Monica Hannestad
Leder, Design Region Bergen

**Designmiljøet** blir stadig fremhevet som et fagfelt med stor relevans for vestlandsnæringene - spesielt de som nå føler kravet om omstilling og innovasjon på kroppen. Bergens designmiljø vil utvilsomt bli viktigere for Vestlandet i løpet av de kommende årene. Men hvorfor er det slik?

Designfaget er særlig godt egnet som omstillingsverktøy. Næringslivet har begynt å få øynene opp for det, ikke bare lokalt og regionalt, men også på et nasjonalt plan. Mye av endringene vi nå opplever er resultatet av et møysommelig arbeid.

Ingeniørtradisjonen på Vestlandet er sterk, og det har ikke vært jobbet like systematisk med design og brukerorientering innenfor de næringene Vestlandet tradisjonelt har basert seg på. Den varslede nedgangen i oljenæringen rammer nå store deler av norsk økonomi og næringsliv. Mer strategisk og bevisst bruk av den lokale designkompetansen, vil være et viktig bidrag til vellykkede omstillings— og innovasjonsprosesser.

BÅTHÅNDTERING: En annen del av studiet var å utforske et mer miljøvennlig båthåndteringssystem. Bildet viser prototypen Vestdavit. FOTO: CECILIE BANNOW, DESIGN REGION BERGEN

Design Region Bergen er designmiljøets interesseorganisasjon og har holdt fast ved sin visjon siden 2007, om at bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet samfunns— og næringsutvikling. Vi er i dag mye nærmere målet, og ser tydeligere enn noensinne behovet og relevansen for en sterk designklynge med tette bånd til næringslivet.

Design er noe som angår alle. En designer utformer og fargesetter selvsagt profiler og produkter, og igjen hvordan en bedrift bør kommunisere og bygge merkevaren sin.

Det som ikke er like kjent er at en designer kan bidra til å finne ut hvordan produkter og tjenester kan gjøres mer bærekraftige, både økonomisk, for planeten vi lever på og hvordan løsningen kan fungere til det beste for det mennesket som skal benytte den. Det er denne helheten som er interessant. Designfaget blir dermed sentralt for å skape og synliggjøre fremtidsscenarioer og dermed hjelpe til å sette nye ideer og forretningsmodeller ut i livet.

I 2013 fikk det vestlandske designmiljøet tildelt Arena-status. Prosjektet innebar at 25 designbedrifter i regionen skulle spre kunnskap om design til andre selskaper. Målet var å bidra til at bedriftene fikk økt kunnskap i bruk av strategisk design.

Nå ønsker Design Region Bergen å sørge for at dette prosjektet blir videreført som et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det at vi fikk etablert det som så langt er Norges eneste klynge innen strategisk design, DesignArena, har gjennomført første pilot i den tverrfaglige utdanningen Design Thinking og har levert de første fem reelle casene fra regionens næringsliv - alt dette bidrar til at klyngen nå er moden for å bli et NCE.

Grunntanken i Design Thinking er at kompetanse fra ulike fagfelt, som økonomi, teknologi og design, smelter sammen og utfyller hverandre. Tverrfaglighet blir stadig viktigere for et næringsliv med høy endringstakt og store omstillingskrav.

APP: Gruppen utviklet en app-prototyp, der man har full oversikt over forsikringsavtalene sine. CECILIE BANNOW, DESIGN REGION BERGE

Den viktigste oppgaven et NCE innen design vil ta på seg, er å være katalysator mellom miljøer som tradisjonelt ikke har samarbeidet — som for eksempel designmiljøet og helsesektoren.

Den overordnede visjonen er at miljøet som er knyttet til NCE Design skal bli ledende i Europa på å fronte ny innovasjonsmetodikk som har økonomisk og økologisk bærekraftighet som grunnprinsipp. Nye, bærekraftige forretningsmodeller er målet med NCE, og vi tror at om utfordringen er universell nok, vil flere fagmiljøer naturlig fatte interesse for tverrfaglig interaksjon.

Eksempler på dette kan være vannmangel, helse og omsorg, energi, reiseliv og mat.

Gjennom klyngearbeidet har vi vært spesielt bevisste på at vi ikke eksisterer for vår egen del, men at vi er der for å styrke designnæringen og annet næringsliv. Gjennom klyngen har vi en næringspolitisk stemme, og design som innovasjonsverktøy er uttalt som satsingsområde både hos kommune og fylke.

For designnæringen er dette unikt i Norge, og denne satsingen i bergensregionen får større og større oppmerksomhet også internasjonalt.