Tøv om elektrisk transport

DEBATT: Norsk satsing på elektrisitet i transport er raus og dristig, men den er ikke tåpelig, og ikke noen bløff.

Publisert Publisert

GLIMRENDE BATTERI: Elektrisitet kan også brukes som supplement til bensin og diesel, slik man gjør i hybridteknologi for tunge og lette kjøretøyer. Den bruker fjellstrøm vanlige dager i byen, og har bensintanken som et glimrende batteri de få gangene man er på langtur til seters, skriver Gunnar S. Eskeland. Foto: MAGNE JOHANSEN

Debattinnlegg

  • Gunnar S. Eskeland
    Sparebanken Vests professor i miljøøkonomi ved NHH, og forskningsleder ved SNF og CenSES
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Gunnar S. Eskeland.

Det er ikke slik at elektrisitet er en bomtur for transporten, slik Bjørnestad hevder i BT 17.02.Elektrisitet kan brukes alene, som i Bybanen, trolleybussen, i biler og sykler, og som havnestrøm for fly og skip. Da fjerner man mye luftforurensning og klimagassutslipp. Det er ingen karbonlekkasje i Danmark eller Polen, siden kraftsektoren i Europa arbeider under et klimalokk som heter det europeiske kvotesystemet. Dette virker.

Flere gode grunner

Les også

Elbilen er ein klimabløff

Elektrisitet kan også brukes som supplement til bensin og diesel, slik man gjør i hybridteknologi for tunge og lette kjøretøyer. Den bruker fjellstrøm vanlige dager i byen, og har bensintanken som et glimrende batteri de få gangene man er på langtur til seters. Løsningen fjerner hele eksosbidraget til byens forurensning, og omtrent to tredeler av klimagassutslippene.Ved siden av disse praktiske vurderingene er det flere gode grunner til å velge elektrisitet i transport for Norge nå, og spesielt for byer med luftkvalitetsproblemer:

Det er et godt system som konfronterer bilbrukeren med sine eksosutslipp, men ikke med utslippene til kraftverkseieren. Det er et godt system fordi det plasserer ansvaret der det hører hjemme og gir glimrende insentiver. Kraftproduksjon i Europa og i verden ser ut til å ligge i forkant som sektor med utslippsreduksjoner. Etter hvert vil trolig også andre land finne elektrifisering attraktivt.

Etter hvert vil trolig også andre land finne elektrifisering attraktivt

Kraftsektoren kan lykkes med utslippsreduksjoner enten fordi man velger kjernekraft, eller fordi fornybarsatsingen fortsetter. Også hvis karbonfangst skulle vise seg viktig kan elektrifisering gi mening, siden forbrenningen flyttes fra mange små til noen få store kraftverk. De norske månesprangene viser annet at man trenger konsentrerte forbrenningskilder om man ønsker fangst. Derfor ble Kårstø bygget, og Mongstad trukket inn.

Ikke tåpelig

Norsk støtte til elbiler er for høy, og kan bare forsvares av at man ønsker å dra i gang infrastruktur og teknologisk endring. Når støtten reduseres, skal nok fergeprivilegier og kollektivprivilegier forsvinne først. Men mye tyder på at elektrisitet i transport er gunstig nok til å leve også med mer beskjedne støttenivåer. Det vil tiden vise, og det er viktig. Norsk satsing er raus og dristig, men den er ikke tåpelig, og ikke noen bløff.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg