Trygg fødsel er dårlig butikk

Vi kan tjene 2,5 millioner kroner på at flere fødende får blødninger etter fødelsen. Forstå det den som kan.

Publisert:

GOD OMSORG: Vi trenger nye løsninger der vi slipper å sykeliggjøre fødende for at økonomien skal gå rundt. God omsorg bør lønne seg, skriver innsender. Arkivfoto: BT

Debattinnlegg

Agnethe Lund
Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, KK, Haukeland universitetssykehus

I en faderlig tone forklarer helseminister Bent Høie hvorfor han ikke kan ta ansvar for problemene ved KK i Bergen (BT 25.09). Tillitsvalgt sykepleier Silje Marita Stang Skauge beskriver en situasjon der fremskritt og bedre behandling gir økonomisk underskudd for klinikken (BT 21.09). Høie trøster oss med at ledelse og ansatte nok kan bli venner igjen. Men vi ber ikke helseministeren løse opp i en lokal konflikt. Det Høie må svare på, er hvorfor trygg fødselshjelp er underfinansiert.

Agnethe Lund

God fødselsomsorg handler om å unngå unødvendige inngrep og komplikasjoner. En normal fødsel skal skje innen trygge rammer med en beredskap for hendelser som keisersnitt eller behandling av blødning. Vi må alltid ha en bemanning som tar høyde for at flere akutte inngrep skjer samtidig. En slik beredskap koster penger. Men det er jo ikke noe mål at vi skal bruke disse ressursene på kvinner som i utgangspunktet er friske. Vi har nok av syke pasienter som trenger oss. Dessverre er det slik at normale fødsler med god omsorg underveis gir økonomiske tap.

Les også:

Les også

Det er jordmødre vi mangler

Blødning er et eksempel. Dette kan oppstå etter enhver fødsel. Blør kvinnen mer enn 500 ml, får klinikken en inntekt på ca. 5000 kroner, selv om de fleste som blør ikke trenger noen ekstra behandling. Men det som er viktig, er jo å unngå blødning. Med kompetent jordmor til stede kan enkle tiltak som rask håndtering av morkake og et klem over magen gjøre blødningen mindre. Da tjener ikke klinikken 5000 kroner selv om behandlingen var bedre og utgiftene de samme. Sammenligner vi KK i Bergen med en annen region, har vi 10 prosent færre blødninger. Vi har 5000 fødsler årlig og kan tjene inn 2,5 millioner kroner på 10 prosent mer blødning. Forstå det den som kan.

Les også:

Les også

Ikke fød i helgen. KK stenger fødestuer.

KK i Bergen er kjent for lav keisersnittfrekvens. Årsakene til at man ønsker å kontrollere bruken av keisersnitt er mange, man unngår skader og langtidskonsekvenser for mor og barn. Selv om tema er ømtålig, høster KK anerkjennelse i fagmiljø fordi keisersnittandelen ikke har sklidd ut. Men dessverre, det å fokusere på medisinske mål er ikke alltid lønnsomt. Kanskje er flere jordmødre og leger involvert i en lang fødsel der man unngår operasjon. Det er ikke god butikk. Et keisersnitt tidlig på kvelden hadde frigjort personale til nattens travle vakt og gitt betydelig bedre inntekt. En fristende løsning?

Les også:

Les også

Flere jordmødre reiste seg og gråt på allmøte

Vi gir faktisk kvinner i Bergen dårligere omsorg dersom vi opererer for mange. Utfører vi et ekstra keisersnitt annenhver dag, har vi økt vår frekvens fra 13 til 17 prosent. Det er det kanskje ingen ting å si på, økonomien vår ville gått opp, og andre klinikker i Norge har like høye tall. Disse klinikkene jobber i dag meget aktivt for å redusere andel keisersnitt. Et arbeid de kan komme til å angre når de ser røde tall.

Alle fagfolk ved KK ønsker å gi trygghet i den største og mest sårbare stunden i livet, fødselen. Så la oss ikke tape inntekt på den beste og medisinsk mest forsvarlige behandling. Vårt underskudd er i ferd med å skape en uholdbar situasjon. Helseministeren har det samme målet som oss. Med tydelige felles mål er jeg sikker på at vi får forståelse hos Høie når vi ber om bedre finansiering av fødselsomsorgen. Det har våre brukere fortjent.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg