Erna vet bedre enn forskerne

Hvor meget er politikerne villige til å ødelegge for all fremtid for å få noen midlertidige arbeidsplasser?

FOR SJØDEPONI: Statsminister Erna Solberg (H) har tydeligvis bedre kunnskaper enn forskerne. skriver innsenderen. Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Betty Langeland
Bergen

Erna Solberg skjønner ikke de sterke protestene mot sjødeponi i Førdefjorden. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er imot deponiet, men statsministeren har tydeligvis bedre kunnskaper enn forskerne.

Les også:

Les også

Kjemper for ny runde om Førdefjorden

Miljødepartementet var også imot, men har snudd og trøster oss med at de skal følge nøye med. Hva de vil gjøre når skader oppdages, sier de ikke noe om. 250 tusen tonn skal tas ut av Engebøfjellet. 96— 97 prosent av disse skal dumpes i Førdefjorden. Går det an å tro at dette ikke vil virke inn på det biologiske mangfoldet?

Mange er redde for at arbeidsplassene deres vil bli ødelagt for all fremtid, mens de nye arbeidsplassene bare vil vare i noen tiår. I BT 18. mai kan vi lese at gårdbruker Dagmar Falkenstein blir fratatt 28 dekar av den beste innmarken.

Les også:

Les også

Alle mann til merdene!

Hvor meget er politikerne villige til å ødelegge for all fremtid for å få noen midlertidige arbeidsplasser? Bør vi ikke først og fremst ta vare på de arbeidsplassene vi har, på norsk jordbruk og på rene fjorder?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg