I kampen for bybane på Bryggen bryter de sine egne regler

Fylket og kommunen oppfører seg som Trump-familien.

Fylket og kommunen skal passe på alle som planlegger og bygger. Da kan man ikke bare bøye reglene når en selv skal bygge det største prosjektet, skriver tidligere byråd Trond Tystad, som nå er engasjert i kampen mot Bybanen på Bryggen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

 • Trond Tystad
  Fagfolk mot Bybane over Bryggen
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Administrasjonen i Bergen kommune og Vestland fylke fremstår som nær fanatisk opptatt av at Bybanen skal føres i dagen over Bryggen. Samtidig er de regional og kommunal planmyndighet.

Sammen med Statsforvalteren skal de sikre samfunnets sikkerhet og økonomi ved planlegging.

I over tre tiår har jeg som enten ansatt hos Fylkesmannen, politisk leder og nå som leder av planfirma måttet se mange hundre utbyggere rett i øynene og si at samfunnets krav også gjelder deres prosjekt.

Nesten samtlige som skal planlegge eller bygge noe, føler at de må tilpasse seg og underordne seg noe som de ikke helt forstår meningen bak. Fra en menighet som ikke får passere elvemuslinger en gang i uken, til en som ikke får bygge seg en terrasse i hagen eller et lite naust. Gang etter gang sier vi at en må tilpasse bygget til reglene og ikke reglene til bygget.

Les også

Vil senke bybanetraseen foran Bryggen. – I strid med lovverket, mener Bryggens Venner.

Fylkeskommunens og kommunens samrøre for å bryte alle de reglene de mener gjelder for alle andre, er i mine øyne både livsfarlig og demoraliserende.

Fyllingsdalsbanen var i klasse 3 når det gjelder fare for flom og havnivåstigning, da kan ikke Åsanebanen plutselig knapt være i klasse 1. Kommunen har forsøkt å si at de akkurat på Bryggen kan nedgradere den til klasse 1, altså på linje med et naust. De hevdet at dette var fikset ved en prat med Statsforvalteren. Ved henvendelse til Statsforvalteren får en ikke det inntrykket.

Hovedtransportveien til 60.000 mennesker frem i tiden, deres forsinkelser og fare for påført avbrudd, er selvsagt en ekstremt vesentlig vurdering. Det samme gjelder materiellet. Bane Nors vurderinger av fare for flom vektlegger årsaker som undergraving av fundament, økt korrosjon, saltvannsangrep på metall og elektrisk anlegg, og konkluderer med at en må unngå flomutsatte områder.

Fylkeskommunen og kommunen har pr. e-post besluttet at på Bryggen er det ikke bybaneutbyggingen som skal følge reglene, men reglene som skal tilpasses bybaneutbyggingen.

Slik visualiserer det tyske konsulentselskapet Michael Kloos situasjonen på Bryggen med bybane, sett fra Bradbenken. Illustrasjon: Michael Kloos planning and heritage consultancy (fotomontasje fra rapport)

I samme slengen har de introdusert 25 års midlertidighet. De mener at bestemmelsene kan gi midlertidig rett til master og kjøreledninger til 2050, 25 år fra vedtatt plan. Midlertidig etter lov og forskrift er maks to år. Vedtak ut over dette som gis midlertidig virkning, settes til fem år maksimalt, og ofte to og tre.

Kommunens arkiv er fullt av saker om at midlertidighet ut over fem år er å anse som permanent. En planlagt midlertidighet på 25 år fra en plan vedtas, vil være verdensrekord.

Fylket og kommunen skal passe på alle som planlegger og bygger. Da kan man ikke bare bøye reglene når en selv skal bygge det største prosjektet. Hvordan kan de da si til noen som vil sette opp en trampoline i nabolaget sitt, at de må følge reglene?

Misbruk ikke makten til å tilsidesette de viktigste normene som skal sikre liv, helse og økonomi. Kommunen og fylkeskommunen må som utbyggere fremstå ryddige og ikke som noen som gjennom kjennskapskorrupsjon får særbehandling.

Bybanen må bygges i fylkesordfører Askeland og byrådsleder Valhammers ånd, og ikke fremstå som om det er Trump-familien som er utbygger og mafiabossen Jimmy Hoffa som fikset dealene.

Publisert
 1. Flom
 2. Bergen kommune
 3. Bybanen

Les mer om dette temaet

 1. Blir ikke kvitt bybanemaster over Bryggen

 2. – Få spaden i jorden på Bryggen!

 3. Mener graving her kan føre til tap av uerstattelige arkeologiske verdier

 4. «No blir det bybane til Åsane – så lenge bystyret ikkje rotar det til»

 5. – Skal Mariakirken bli liggende midt i et veikryss?

 6. – Hvorfor forholder ikke byråden og BT seg til essensen i rapporten?

BT anbefaler

Latviske «Anna» (45) sier hun ikke fikk lønn, men råtten mat. Sjefen var mangemillionær.

Latviske «Anna» (45) sier hun ikke fikk lønn, men råtten og utgått mat fra Rema 1000. Sjefen var mangemillionær.

LES SAKEN