Dagens linjevalg er en jungel

En forvirret tiendeklassing gikk inn til rådgiveren - for så å bli møtt av en lukket dør.

Publisert: Publisert:

TRENGER GODE RÅD: Det er feil at ungdommen ikke får skikkelig gjennomgang av de forskjellige mulighetene de har gjennom faget utdanningsvalg, mener innsender. Foto: NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Sanne Lauritsen Torsvik
Leder for Elevorganisasjonen i Hordaland

I dag skjedde det igjen. En forvirret tiendeklassing gikk inn til rådgiveren sin for så å bli møtt av en lukket dør. Den samme tiendeklassingen må innen 1. mars ha tatt et valg om veien videre i livet, og er enda mer forvirret en før.

Rådgivningstjenesten og gjennomføringen av faget utdanningsvalg, er ikke bra nok i dag. Utdanningsvalg har vært en obligatorisk del av undervisningen siden 2008, likevel velger faglærere det bort for en ekstra time norsk før tentamen.

På årsmøtet hvor jeg ble valgt som leder, opplevde jeg at det ramlet inn historier om hvordan elever var blitt møtt med lite tilstedeværelse og lite kompetanse. Noen av rådgiverne var ikke rådgivere, men faglærere. Elevene følte ikke at de fikk noen kartlegging av eller veiledning om hva som kunne være det ideelle valget for dem. Ut fra historiene kom et klart budskap, rådgivningstjenesten er for dårlig. Noen følte seg rådløs og fortapt.

Det er nemlig altfor mange elever ved videregående skoler i Hordaland som ikke fullfører utdanningsløpet. I skoleåret 2017/18 var det hele 541 elever som avbrøt opplæringen sin uten å starte på en ny skole eller et nytt utdanningsløp. Disse elevene er i en utsatt gruppe, de trenger gode råd og en skulder og støtte seg på.

Ifølge Ungdata, mener hele 59 prosent av ungdomsskoleelever at de skal ta høyere utdanning. Det viser oss at det kan være behov for en holdningsendring. Vi trenger flere yrkesfagsarbeidere enn vi trenger jurister, og ungdomsskoleelever trenger bedre informasjon om de forskjellige utdanningsløpene. Vi må få inn kompetente rådgivere i faget utdanningsvalg og sørge for at det gjennomføres skikkelig.

For i den jungelen mange tiendeklassinger nå skal ut i, er det vanskelig og finne frem, og det er lett å velge feil. Det er også dyrt å velge feil. Eleven kan ende opp med å bruke mange år på feil utdanningsløp.

Innen 2035 kommer landet til å mangle hele 90.000 fagarbeidere. Og da er det for gale at ungdommen verken får skikkelig gjennomgang av de forskjellige mulighetene de har, og at de istedenfor rådgivere møter faglærere uten kompetanse.

Ungdom er fremtiden i Norge. Fremtiden til landet vårt er for viktig til at faglærere uten noen som helst kompetanse som rådgiver, skal rådgi tiendeklassingene som prøver å finne ut hva de skal gjøre med fremtiden sin. Lærere må innse at den ene ekstra timen med norsk, ikke har noe hensikt om elevene ikke kommer seg videre.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg